Kwalitatieve gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen

06 Mei 2013

Groen pleit voor een (wijk)gezondheidscentrum in Brugge.Kwalitatieve gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wanneer iemand ziek wordt, mag het geen rol spelen of hij of zij arm of rijk is, maatschappelijk zwak of sterk staat, al dan niet legale papieren heeft, etc.Uit de Stadsmonitor 2011 blijkt dat in Brugge 5,7% van de inwoners aangeeft niet, of niet op tijd, zijn of haar gezondheidsuitgaven te kunnen betalen om financiële redenen. Lager opgeleiden, jongere leeftijdsgroepen, niet-Belgen en mensen met een minder goede gezondheid geven meer aan hun gezondheidsrekening niet (op tijd) te kunnen betalen dan respectievelijk hoger opgeleiden, ouderen, Belgen en mensen met een goede gezondheid.Wie ooit geconfronteerd werd met een ernstige ziekte, voor zichzelf of een lid van het gezin, weet dat ziek zijn extra, en soms onbetaalbare, uitgaven voor het gezinsbudget inhoudt. Indien daarenboven door de ziekte een inkomen wegvalt, wordt van twee kanten in het budget gesneden.Voor wie reeds in armoede leeft, zijn vaak de slechte levensomstandigheden de belangrijkste bepalende factor voor een slechte gezondheid.Het feit dat, ondanks een sterk uitgebouwde sociale zekerheid, de gezondheidszorg niet voor iedereen toegankelijk is, en dit om financiële redenen, kreeg onlangs in het nieuws op Eén nog de nodige aandacht.Groen vindt het niet rechtvaardig dat er een verschil kan zijn in levensverwachting afhankelijk van de sociaal-economische klasse waartoe iemand behoort.Wil Brugge een leefbare en duurzame stad zijn waar gezinnen niet moeten afzien van noodzakelijke gezondheidszorg om financiële redenen, dan is Brugge het aan zichzelf verplicht een lokaal gezondheidsbeleid te voeren dat curatieve en preventieve gezondheidszorg toegankelijker maakt.Dit kan onder meer door middel van een buurtgerichte aanpak en door wijkgezondheidscentra te ondersteunen. Een 'wijkgezondheidscentrum' heeft tot doel laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden door een multidisciplinair team aan de meest kwetsbaren.Tegelijk biedt het de mogelijkheid om preventief te werken en kwaliteitsvolle informatieverstrekking en –doorstroming uit te bouwen in samenwerking met de Stad, het OCMW en eventuele andere partners."Een wijkgezondheidscentrum werkt met een forfaitair systeem waardoor de zorgbehoevende niets hoeft te betalen voor de door het centrum verstrekte zorgen, mits hij of zij in het centrum is ingeschreven. Het is de mutualiteit die maandelijks een vast bedrag betaalt en dit per ingeschreven patiënt.Een dergelijke betalingssysteem biedt het wijkgezondheidscentrum tegelijk de mogelijkheid om ook binnen het preventief gezondheidsbeleid actief te zijn," licht Charlotte Storme (Groen) toe."Waar er in elke andere provincie in Vlaanderen minstens één wijkgezondheidscentrum bestaat, stellen we vast dat in gans de provincie West-Vlaanderen niet één wijkgezondheidscentrum aanwezig is. Brugge, als hoofdstad van West-Vlaanderen, waar uit de Stadsmonitor blijkt dat ook hier mensen om financiële redenen noodzakelijke gezondheidszorg niet kunnen betalen, mag niet langer achterop blijven.""Nu de Stad Brugge heeft laten weten dat het op zoek is naar nieuwe projecten voor het Stedenfonds, lijkt mij dit alvast een voorstel dat het stadsbestuur niet ongemoeid mag laten," aldus nog Charlotte Storme.Als mensen ziek zijn, moeten ze op een gezonde manier kunnen genezen. Daarbij mag het geen enkele rol spelen of iemand rijk of arm is. Iedereen heeft evenveel recht op goede en adequate hulp bij gezondheidsproblemen.Charlotte Storme, tweede plaats lijst Groen gemeenteraadsverkiezingen