Kinderarmoede… We moeten nog meer aan de noodrem trekken.

22 Oktober 2023

Kinderarmoede… We moeten nog meer aan de noodrem trekken.

De armoedecijfers in Vlaanderen stijgen jaar na jaar.

Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 15,5% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Brugge opgroeit in een kansarm gezin. Meer dan 1 kind op 10 in Brugge groeit op in armoede.

“Dat is té veel. Ook de onderwijskansarmoede indicator geeft stijgende cijfers aan. Leg daarnaast het Kinderrechtenverdrag waarin kinderen het recht hebben op een goed leven, op onderwijs, gezondheidszorg, op een gezinsleven. Dan moeten we nog harder aan de noodrem trekken.”, zegt Karin Robert, raadslid Groen.

“Kinderen die opgroeien in armoede hebben oa. later minder kansen op de arbeidsmarkt, lopen een groter risico om zelf een ouder in armoede te worden, kunnen hun talenten niet of minder ontplooien, lopen tussen 0 en 3 jaar cruciale ontwikkelingskansen mis,… Een investering in het terugdringen van kinderarmoede is een investering in de toekomst van ons allen.”, vult Robert aan.

De Warmste Week 2023, dit jaar in Brugge, stelt het thema: “Opgroeien zonder zorgen” voorop.  Zorgen voor onze kinderen en jongeren is zorgen voor onze toekomst.

” Dat is alvast een goede zaak maar er is meer nodig en zeker ook in Brugge!”, zegt Robert. 

Daarom vraagt het raadslid om allesomvattend en gestructureerd aan armoede, specifiek kinderarmoede, te werken.

“Het mooie werk van het lokaal bestuur die samenwerkt met verschillende actoren en de onderwijsinstanties en de brugfiguren in scholen, het flankerend onderwijs, is een goede zaak maar deze acties moeten we nog meer uitbreiden en versterken.”, zegt Robert.

Minister Dalle, Vlaams minister van armoedebestrijding, lanceerde in juli 2023 een oproep voor ‘lokale bondgenotennetwerken’ tegen kinderarmoede.  De Vlaamse regering trekt hier zelfs 7 miljoen euro voor uit. Lokaal zijn er heel wat mensen actief bezig met de strijd tegen kinderarmoede en zijn er tal van initiatieven, zowel vrijwillig als professioneel. Vaak is men echter niet altijd voldoende op de hoogte van elkaars bestaan en aanbod.

“Door actoren samen te brengen in een netwerk, kunnen problematieken nog beter worden gedetecteerd en kunnen sterke, gezamenlijke antwoorden worden geformuleerd of kunnen bestaande netwerken worden versterkt en structureel verankert.”, vult Robert aan. “Brugge zou hier toch minstens één lokaal bondgenotenproject moeten hebben ingediend.”

Karin Robert vindt ook dat Brugge Dialoogstad, het samenwerkingsverband tussen armoedeverenigingen, het brede middenveld en het beleid, volgend jaar de Werelddag van verzet tegen armoede zou kunnen wijden aan kinderen en jongeren. “Zorgen voor kinderen en jongeren is ook zorgen voor onze eigen toekomst” , besluit Robert. “Ze rekenen op ons.”

Karin Robert,
Gemeenteraadslid