Kijk! Het schip zinkt!

31 Januari 2014

Maritiem erfgoed haalde laatst nog eens de media. Of beter gezegd: de schrijnende verloedering van ons maritiem erfgoed haalde nog eens de krant. Namelijk de Z580 Poseidon, een 23 m lange, eiken kotter — dat is een garnaalvisser — zou gesloopt worden. Ondertussen is de dreigende sloop afgewend: de kadetten van de marine zullen de kotter gebruiken in hun opleiding. Gelukkig, want de vzw Watererfgoed Vlaanderen taxeerde de waarde als “zeer waardevol”. Omdat Vlaanderen de voorbij legislaturen uitblonk in desinteresse ten aanzien van dit kostbare Vlaamse erfgoed, moet het Brugs bestuur optreden. Sinds 2002 investeerde de Vlaamse regering de lamentabele som van € 200 000 in de bescherming en restauratie van oude schepen — om maar een cijfer te geven. Brugge is een havenstad met een eeuwenoude geschiedenis als het gaat over het zeewezen en de visserij. Zeebrugse garnalen worden geprezen, maar wel in schril contrast met de dreigende sloop van garnaalvissersboten. Een passend beleid van dit stadsbestuur dringt zich onverminderd op. Absoluut niets doen is voor een stad als Brugge schuldig verzuim. Het zeewezen van weleer spreekt veel mensen tot de verbeelding. Dit is een troef die we kunnen uitspelen in Brugge. Zowel voor de Bruggeling als voor de toerist. Brugge mag niet wachten op een deftig Vlaams beleid en moet nu de handen uit de mouwen moet steken. Er moet een structureel beleid ten aanzien van maritiem erfgoed te water worden gelaten. Op de vraag wat het stad momenteel doet ten aanzien van haar maritiem erfgoed en of dit bestuur werk wil maken van een betekenisvolle, structurele werking rond dit erfgoed, kreeg ik een eerder ontgoocheld antwoord: dit bestuur begrijpt de problematiek en het drama dat geschiedt, maar blijft wel naar Vlaanderen kijken. Dat is jammer, want ondertussen zinken de schepen en rotten de trossen. Zo zal de waardevolle vzw De Archonauten zeker verdwijnen als Stad Brugge niet over de brug komt. Deze vzw restaureert oude boten en is daarmee ook een uniek centrum van kennis omtrent de oude houttechnieken. In afwachting van een structureel beleid, stellen we voor om de gevoeligheid van dit drijvend erfgoed aan te scherpen bij de Bruggeling en een folder uit te brengen die het maritieme erfgoed bijzonder voor het voetlicht brengt. Dit kan gekoppeld worden aan een (geleide) wandeling die de geïnteresseerde bij de verschillende stukken en aspecten brengt. Dit kan in samenwerking met onder andere de gidsenverenigingen. Bruno Mostrey, gemeenteraadslid