Kaarterspaviljoen ernstig verwaarloosd

18 Mei 2015

Heraanleg speelpleintje “Olifant” — kaarterspaviljoen blijft ernstig verwaarloosd Zondag 17 mei werd het Kennedypark (pleintje “aan den olifant”; aan de Jan Breydellaan in Sint-Andries) heropend. De heraanleg is een feit en het resultaat mag gezien worden. Alleen jammer dat het kaarterspaviljoen voor senioren niet opgeknapt is, want het verkeert in vervallen staat. “Ik apprecieer in het bijzonder de nieuwe, roze olifant die er nu staat. Als buurtbewoner hoor ik nog vaak ‘aan den olifant’ als wegreferentie — maar er staat al jaren geen olifant meer! Dat de olifant nu terug is van weggeweest, is leuk,” aldus Bruno Mostrey, gemeenteraadslid. Maar het is jammer dat het kaarterspaviljoen (op de rand van het Kennedypark) niet onderhanden is genomen. Het is nochtans zeer dringend. “Eind 2013 wees ik al op de enorme verwaarlozing van het paviljoen dat dienst doet als ontmoetingscentrum voor senioren. Je kan er een tas koffie drinken, een kaartje leggen of een potje biljarten en dat gebeurt hier ook nog dagelijks. Maar het verkeert in zeer slechte staat. Het hout is rot en valt soms in grote stukken op de grond.” (Zie de foto’s als illustratie.) Het paviljoen is in beheer van het Brugse OCMW. “Ik gaf dit dan ook door aan ons OCMW-raadslid Philip Blondeel. Gezien het feit dat dit paviljoen nog bijna dagelijks gebruikt wordt, wordt er toch beter snel beslist om het op te knappen.” Bijlage: Schriftelijke vraag van 28/10/2013 en antwoord. Bruno MostreyGemeenteraadslid   Vraag 415: Raadslid Bruno Mostrey (28/10/2013) Paviljoen Kennedypark Naar aanleiding van de geplande, en ondertussen, goedgekeurde heraanleg van het Kennedypark in Sint-Andries, stelde ik in het berek de vraag wat er met het paviljoen zal gebeuren dat aan de rand van het parkje staat. Het paviljoen dat momenteel gebruikt wordt als ontmoetingsplaats voor senioren kan een stevige opknapbeurt gebruiken. Zo is bij bepaald houtwerk de lak verweerd en ligt het hout bloot en te rotten. Schepen Pierins antwoordde mij dat het paviljoen behouden blijft en dat het opgeknapt zal worden. Om dit wat concreet te maken: • Graag had ik wat meer informatie gekregen over dit paviljoen: bouwjaar, ontwerper, etc. — voor zover dit beschikbaar is. • Wie staat in voor het dagelijks gebruik en onderhoud? • De architectuur verraadt een modernistische stijl van jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw (Expo-stijl) en misschien verdient dit kleine paviljoen bescherming. Is er al een vorm van bescherming? Wat is de mening van de dienst monumentenzorg? • Welke (onderhouds-)werken ten aanzien van dit gebouwtje staan op stapel? Of dient een inspectie nog te gebeuren die de nodige werken zal bepalen? • Wanneer zijn bepaalde werken gepland? Antwoord 415: Paviljoen Kennedypark Het paviljoen werd gebouwd in 1963 als "kaarterspaviljoen voor ouden van dagen" naar ontwerp van de Brugse architect P. Van Brussel. Het is inderdaad ontworpen in de expo-stijl met het typische vlinderdak, accent op de dragende structuren, gebruik van grote glasvlakken en toepassing van de typische V-vorm voor de kolommen. Het paviljoen is niet beschermd als monument, noch opgenomen in de inventaris. De dienst monumenten en erfgoed oordeelt dat het pand te weinig erfgoedwaarde heeft om voor bescherming in aanmerking te komen. Bij een vroegere renovatie werden overigens ook veel oorspronkelijke materialen vervangen. Het paviljoen is overgedragen aan OCMW Brugge die het momenteel in gebruik heeft als lokaal ontmoetingscentrum. Als huidige eigenaar staat OCMW Brugge ook in voor het onderhoud.  Er zijn momenteel geen bijzondere werken aan dit paviljoen gepland.