Is idealisme verboden in Brugge?

06 Mei 2013

Op 14 maart 2009 voerde Jong Groen! actie in de Weylerkazerne in de Losschaertstraat. We klaagden de langdurige leegstand van het gebouw aan alsook de plannen voor een luxehotel. Ondertussen zijn we twee jaar en half verder en het gebouw staat nog altijd leeg. Er zijn nog steeds plannen voor (nog) een luxehotel. Deze schandvlek van leegstand is ook vele anderen opgevallen, onder wie ook de mensen van Donkeysquat. Omdat Brugge nog altijd de duurste centrumstad is om te wonen klaagden zij de leegstand aan door verschillende culturele acties te organiseren in het pand, zoals weggeefwinkels, optredens en volkskeukens. In al de maanden dat de actievoerders bezig zijn, is er op geen enkel moment vanuit het Brugse stadsbestuur een poging  gedaan om in dialoog te treden met deze jongeren. Integendeel, net als bij de ontruiming van het Lappersfortbos, wordt een politieke actie louter vanuit een juridisch standpunt benaderd, en mochten actievoerders enkel in dialoog gaan met politie, deurwaarders en vrederechter. Nu moeten ze donderdag 16 december het pand ontruimen. “Zijn onze politici nooit jong en idealistisch geweest? Zijn zij nooit opgekomen tegen maatschappelijke problemen? Of behoren ze bij diegenen die enkel klagen dat ‘de jeugdÂ’ niet geëngageerd is? In ieder geval de manier waarop wordt omgegaan met het engagement van deze jongeren bevordert niet het geloof in de politiek,” aldus Groen! voorzitter Sammy Roelant. Ook het beeld van Brugge als jongerenvriendelijke stad krijgt weer een flinke deuk, terwijl de ontgroening en vergrijzing van onze stad verdergaan. Ondertussen wil men dat leden van een politieke jongerenbeweging tot 35 jaar meetellen voor het subsidiereglement, terwijl de leeftijdsgrens voor elke andere jongerenorganisaties op 25 jaar ligt. Een teken aan de wand?Na donderdag, als het pand moet ontruimd worden, zal het weer als vanouds doods en stil zijn in de Weylerkazerne. Zoals de voorbije dertig jaar, en wie weet voor hoelang nog? Intussen woedt de crisis verder en komen steeds meer mensen op straat terecht.