Het toekennen van een omgevingsvergunning voor Starious bitumen

25 April 2021

Het toekennen van een omgevingsvergunning voor  Starious bitumen

Groen Brugge nam kennis van de omgevingsaanvraag van het bedrijf Starious bitumen, een bedrijf uit Singapore, om een vestiging te realiseren op de Leopold II-dam in de voorhaven van Zeebrugge.

Dit op een boogscheut van de vissershaven en de bewoning van Zeebrugse wijken. Bovendien is er een sterke uitbreiding van de bewoning gepland, hierbij verwijs ik naar het RUP Zeebrugge Vissershaven.

De mogelijke komst van een dergelijk milieubelastend bedrijf past niet in de Zeebrugse haven, dergelijke activiteiten passen in de Gentse kanaalzone of de Antwerpse haven.

Op gebied van werkgelegenheid is dit geen hoogvlieger. Deze zone in de voorhaven kan veel beter benut worden. Amper 10 werknemers voor deze toplocatie in de voorhaven is werkelijk veel te weinig.

Bitumen tenslotte zijn onder meer schadelijk bij inademing. Het bedrijf zal daar Bitumen overslaan, verwarmen en mengen met andere stoffen.

2 vragen hieromtrent:

  • Wat is de mening van de Brugse milieudienst?
  • Is stad Brugge zinnens om deze omgevingsvergunning toe te kennen?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid