Herdenkingsstenen op het Stationsplein worden in ere hersteld

21 Mei 2023

Herdenkingsstenen op het Stationsplein worden in ere hersteld

Op het Stationsplein van Brugge nabij de bushaltes liggen herdenkingsstenen ter nagedachtenis aan de gruwel van de Tweede Wereldoorlog.

Vorige week op 8 mei werd er nog een plechtigheid gehouden in het bijzijn van de burgemeester, enkele schepenen en oud-strijders. Raadslid Karin Robert (Groen) merkte toen op dat de tekst op de stenen niet echt zichtbaar is. Evenzeer worden de stenen vaak gebruikt als zitplaats door voorbijgangers of toeristen. Er ligt vaak ook afval op of rond het monument. “Daardoor verliezen de herdenkingsstenen aan waarde en dat is jammer”, zegt Robert. Ze deed via een schriftelijke vraag een voorstel aan de stad om de letters op de stenen duidelijker zichtbaar te maken door ze bijvoorbeeld wit te schilderen. “Evenzeer zou een omheining rond de stenen vermijden dat de stenen nog als zitplaats worden gebruikt”, opperde ze.

In het verleden werd dezelfde vraag reeds gesteld door het Algemeen Verbond der Brugse Oud-Strijders en vaderlandslievende verenigingen (AVBOS). Toen hebben diverse stadsdiensten, in overleg met de kunstenaar, bekeken wat haalbaar is opdat het monument niet meer zou gebruikt worden als zitbank. Er werd nagedacht om te komen tot een oplossing op langere termijn. De Stad overweegt daarom nu om de herdenkingsstenen te verplaatsen naar aanleiding van de werken aan de R30.

“In het ontwerp wordt een deel van het Stationsplein heraangelegd met een nieuwe voetgangers- en fietserstunnel tot aan het Minnewaterpark. Deze werken zouden starten in 2024. Hierbij komen aan de tunnelingang – kant station – groene schuine vlaktes. Het monument  zou in die schuine groenvlaktes een nieuwe, definitieve bestemming krijgen waar het monument beter tot zijn recht zal komen én er voldoende plaats blijft om de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op 8 mei te organiseren. Dit alles zou samen met de kunstenaar worden bekeken zodat het werk in ere kan worden hersteld”, zegt Robert. In tussentijd zal de dienst Openbaar Domein en Facilitair Beheer het monument proper houden.

Raadslid Karin Robert is alvast blij dat door het antwoord op haar schriftelijke vraag duidelijk wordt wat het monument in de toekomst aan het stationsplein te Brugge kan betekenen en dat het in ere zal worden hersteld. “Dat is een blijk van respect voor de kunstenaar, zijn werk en de waarde die eraan moet worden besteed. Zeker op 8 mei.”

Karin Robert,
Gemeenteraadslid