Heraanleg van het Kraanplein

23 Mei 2020

Heraanleg van het Kraanplein

Het momentum aangrijpen om de langparkerende toeristen uit de binnenstad te weren. Schepen Van Volcem stelde vorige week de heraanleg voor van het nieuwe Kraanplein. Dit kadert in de heraanleg van een aantal pleinen in Brugge, absoluut een mooie realisatie zeker nu corona ons dwingt meer afstand te houden. Wij zijn dus zeker voor een doorgedreven aanpak van onze pleintjes die nu te weinig omgevingskwaliteit uitstralen.

Het pleintjesplan is dan ook het ideale moment om een globale parkeervisie uit te rollen. Ik denk daarbij aan een visie die in de eerste plaats ruimte biedt voor de bewoners en mensen die hen noodzakelijkerwijze ondersteunen zoals zorgverstrekkers.

De heraanleg van pleintjes én – ook corona – het autoarm maken van onze winkelstraten – is dan ook het moment om langparkerende toeristen uit de binnenstad te weren. Andere kunststeden gingen ons hierin voor. En met de stationparking, een uitstekend aansluitend busnetwerk en stedelijke shuttlebusjes beschikken we over prima mogelijkheden om de hotels in de binnenstad te bereiken.

Met onze fractie vragen we dan ook om ambitieus te zijn: onze pleintjes mogen kwaliteit uitstralen en moeten leuke plekken zijn om het verblijven in de binnenstad te versterken. Tegelijk vragen wij dat dit plan zou aangegrepen worden om een nieuwe stap te zetten in een parkeervisie die in de eerste plaats uitgaat van de noden van de bewoners van onze Brugse binnenstad en de mensen die hen ondersteunen.

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid Groen