Half afgewerkt OV-plan in Brugge is schuld van Vlaamse regering

06 Juli 2023

Half afgewerkt OV-plan in Brugge is schuld van Vlaamse regering

Het openbaar vervoersnetwerk is grondig gewijzigd. Met Groen moesten we jammer genoeg vaststellen dat de Vlaamse regering (onder CD&V, N-VA en Open VLD) geen extra budgetten vrijmaakt voor De Lijn.

Daardoor moest het nieuw plan even veel kosten als het oud plan. Bovendien werd in de vervoerregio Brugge (onder leiding van De Fauw) amper geluisterd naar de gemeenteraad en helemaal niet naar de gebruikers zelf, de burgers.

De drie grote lijnen, waar we met Groen Brugge nog steeds achter staan waren de volgende:

  1. De binnenstad ontlasten van de gigantische stroom aan grote bussen en vervangen door compacte elektrische busjes. Wij hadden met Groen Brugge oorspronkelijk 3 buslijnen voorgesteld. De Lijn wou er maar 2 realiseren. Na veel feedback in de binnenstad richt de stad een nieuwe derde stadslijn in. Na feedback van Groen werd een geschrapte halte aan de binnenstad, alsnog behouden aan de Snaggaardbrug.
  2. Er wordt een voldoende hoge frequentie voorzien rond de grote assen, zodat daar op zeer regelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld 10 of 15 minuten een bus passeert. Op die manier zouden mensen de bus meer zien als een lijn die er steeds rijdt, zodat die meer zou genomen worden.
  3. Voor de gaten die er vallen in het systeem zijn er twee opties: met de fiets naar een grote as verplaatsen of gebruik maken van het vervoer op maat. Dat laatste is een alternatief op het systeem van de belbus.

De grote nadelen aan het plan zijn echter de volgende:

  1. Doordat alles budgetneutraal moest zijn, werd er geschrapt in de haltes, waardoor heel wat ouderen, jongeren en mensen zonder auto in de kou blijven staan. Dit blijkt duidelijk uit de haltes aan Sport Vlaanderen. Door de budgettering is er ook geen aanbod meer in Willibrord, wat groen betreurt. De onderfinanciering wordt nog des te duidelijker als je ziet dat Brugge extra geld moet investeren om de gaten op te vullen die De Lijn creëert (centrumshuttle, bus naar Zeebrugge).
  2. Het vervoer op maat, dat de gaten moest opvullen, wordt niet op tijd opgestart. Het wordt pas later ingevoerd, waardoor mensen die veraf wonen of niet naar een nieuwe halte kunnen wandelen opnieuw de dupe zijn.
  3. Tot slot heeft de Stad Brugge geen enkele mogelijkheid gelaten tot participatie. In 2020 mochten we voor het eerst het plan bekijken, maar sindsdien werd elke wijziging en aanpassing doodgezwegen. De gemeenteraad werd meer dan 2 jaar niet betrokken en heeft het plan tot op heden (juli 2023) niet meer zien passeren in de raad. Ook de bevolking werd niet bevraagd en het plan werd ook niet aan hen voorgelegd. Dit tart alle verbeelding...

Tot slot willen we nog aangeven dat de N-VA aangeeft dat de middelen van De Lijn wel omhoog gegaan zijn (zie gele lijn hieronder). Wij hebben met Groen eens berekend wat De Lijn zou moeten krijgen als we de cijfers indexeren. In dat geval zou De Lijn 14 % meer middelen moeten krijgen dit jaar... Helaas.

lijnbudget.pngJanos Braem
Gemeenteraadslid