Groene Pluim voor Buddy-project van LOI

05 Mei 2016

Het OCMW van Brugge kent een lange geschiedenis van opvang van asielzoekers die nog in de erkenningsprocedure zitten.  Deze mensen verblijven enkel gedurende de afwikkeling van hun asielaanvraag in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Zij krijgen een individuele kamer, nutsvoorzieningen, hygiënische producten en 65 euro per week (voor voeding, ontspanning e.d.m.). Na afloop van de procedure (weigering of erkenning) moeten de betrokkenen het LOI verlaten. Bij een erkenning wordt de begeleiding verdergezet naar een verdere integratie in onze samenleving. Daarin past het Buddy-project, dat begin dit jaar werd opgestart en gecoördineerd wordt door het LOI. In samenwerking met de Brugse vrijwilligerscentrale, waar alle vacatures voor vrijwilligerswerk samengebracht worden, werd een platform van vrijwilligers opgericht, dat bestaat uit een 20-tal asielbuddy’s.  De “buddy” staat in voor de ondersteuning van asielzoekers in het dagelijkse leven of biedt extra ondersteuning bij de persoonlijke kennismaking met onze samenleving. Na een eerste kennismaking gaan de gesprekken bijvoorbeeld over recycleren van afval, het vrijetijdsaanbod in de buurt, op een budgetvriendelijke manier leren winkelen, plaatselijke gewoonten, etc., eventueel in combinatie met uitstappen en bezoeken en het aanleren van onze taal. Uniek aan dit project is dat het zich richt op een buddy-werking per woning. Op die manier engageren enkele mensen zich voor een specifieke woning met al zijn bewoners. Je krijgt hierdoor verbindingen in de buurt. Tegelijk doe je een aanbod voor gans de woning, maar stemt af op de vraag van de verschillende individuen. Een vrijwilligerscoördinator volgt de buddy’s hierbij op. Dit uitzonderlijk initiatief van deze onbaatzuchtige vrijwilligers en het OCMW van Brugge is Groen Brugge niet ontgaan. “In tijden als deze, waarin er vaak nogal negatief wordt bericht over mensen die van ver buiten onze grenzen komen, juichen wij elk opbouwend initiatief toe”, aldus voorzitter van Groen Brugge, Andries Neirynck. “Heel wat vrijwilligers halen dagelijks het onderste uit de kan om mensen op te vangen, te helpen integreren en thuis te laten voelen, ook al is de cultuurshock soms groot. Het initiatief van het LOI van Brugge is een prima voorbeeld van zo’n vrijwillige inzet.” “Wij zijn dan ook verheugd om met onze jaarlijkse Groene Pluim alle asielbuddy’s van het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW Brugge onder de aandacht te brengen en hen zo aan te moedigen om verder te doen”,  aldus Groen OCMW-raadslid Philip Blondeel. “Tegelijk hopen we dat dit nog heel wat andere mensen kan inspireren iets gelijkaardigs te doen. En laat ons natuurlijk niet de cruciale rol van het OCMW zelf vergeten, met de inzet van de verantwoordelijken voor dit project, Faiza Karim Rajput en diensthoofd Muriël van Poelvoorde op kop. Ons OCMW bouwt dagelijks mee aan een betere samenleving en we zijn trots dat we met Groen mee mogen schrijven aan een beleid dat iedereen de kans geeft deel te nemen aan die samenleving.”