Groen Brugge wil kruispunt Doornhut - Brieversweg verkeersveiliger

06 Maart 2020

Groen Brugge wil kruispunt Doornhut - Brieversweg verkeersveiliger

In Male was er de voorbije dagen heel wat controverse rond enkele aangekondigde knips in een drietal straten van de wijk. Het stadsbestuur was immers van plan om vanaf 1 mei 2020 zowel de Vijversdreef, Bos en Lommer en Lodewijk van Malestraat voor een proefperiode van zes maanden te knippen voor gemotoriseerd vervoer. De straten zouden dan niet meer met de auto toegankelijk zijn via de Maalse Steenweg om sluipverkeer te vermijden.

Gisterenavond lazen we echter dat het stadsbestuur, na enige commotie, de plannen afvoert en samen met de buurt nieuwe maatregelen wil uitdenken. 

Groen wil dat in deze denkoefening ook het kruispunt van de Doornhut - Brieversweg én de Brieversweg als schoolstraat wordt herbekeken. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 hield gemeenteraadslid en inwoonster van Male, Karin Robert, reeds een online en schriftelijke bevraging bij de bewoners van Male over dit kruispunt. Karin Robert: “De bewoners kozen toen met een overduidelijke meerderheid voor het definitief en blijvend werken van de verkeerslichten. Nu functioneren de lichten alleen maar van 7u30 tot 8u30, van 11u30 tot 13u30 en van 16u tot 17u30 tijdens schoolperiodes. De vraag naar altijd werkende verkeerslichten op het kruispunt Doornhut - Brieversweg is nog steeds actueel. Dat is ook te lezen op de online Facebook-groep: 'Je bent van Male...'

Permanent werkende verkeerslichten geven meer duidelijkheid én veiligheid aan elke weggebruiker, in het bijzonder aan onze schoolgaande jeugd op de fiets. Daarbij komt dat de Brieversweg ook niet uitgerust is met degelijke fietsinfrastructuur, terwijl deze weg wel degelijk een schoolstraat is en vaak erg druk is.

In de denkoefening naar minder sluipverkeer in de Vijversdreef en omliggende straten zitten volgens Groen Brugge voldoende redenen voor het stadsbestuur om het kruispunt Brieversweg - Doornhut én de Brieversweg an sich mee te nemen in het plan om de wijk veiliger te maken. "Dat kan door te bekijken of het permanent werken van de verkeerslichten een veilige optie is en een degelijke fietsinfrastructuur uit te werken voor de Brieversweg."