Groen wil dat Brugge rechtszaak tegen Vlaams woonbeleid steunt

30 Januari 2022

Groen wil dat Brugge rechtszaak tegen Vlaams woonbeleid steunt

Woonzaak, een initiatief van 38 middenveldorganisaties, ijvert voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is immers een grondrecht. Uit de feiten blijkt dat dit recht op wonen voor enorm veel Vlamingen dode letter blijft. Er staan 170.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, de kwaliteit van bijna de helft van de private huurwoningen is ontoereikend en heel wat mensen houden maar weinig van hun inkomen over na het betalen van de huishuur of hypotheek. Kortom, de betaalbaarheid en de kwaliteit van het wonen in Vlaanderen staat onder druk.

Woonzaak stelt vast dat de Vlaamse overheid te weinig inspanningen doet om deze problemen te verhelpen en het grondrecht op wonen te realiseren. Daarom zal Woonzaak een klacht neerleggen bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Dat comité gaat na of landen de bepalingen uit het Europees Sociaal Handvest naleven. Dit handvest is een mensenrechtenverdrag dat werd afgesloten binnen de Raad van Europa en stelt onder meer dat de overheid verantwoordelijk is voor degelijke en betaalbare woonruimte. Via deze weg wil Woonzaak de Vlaamse overheid alsnog aanzetten om de nodige maatregelen te treffen.

Gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) wil nu dat Stad Brugge de Woonzaak onderschrijft. “Naast middenveldorganisaties kunnen ook de lokale besturen de Woonzaak ondersteunen. Stad Leuven en Stad Gent doen dit reeds. Het belang voor de steden en gemeenten is evident. Als het overheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, worden wij als eerste geconfronteerd met de woonproblematiek. We kunnen wel een woonbeleid voeren, maar beschikken nog over te weinig beleidsinstrumenten vanwege de Vlaamse overheid. Het is duidelijk dat Vlaanderen veel meer moet doen”.

Reuse zal hiervoor een voorstel neerleggen op de eerstvolgende gemeenteraad.