Groen op debat bij jongeren

05 Oktober 2012

Maandag 1 oktober werd ik hartelijk ontvangen op de plaats waar het allemaal begon voor mij. Men oude middelbare school, het Koninklijk Atheneum in Sint-Michiels, daar mocht ik onze visie en onze partij gaan voorstellen. Ik zeg voorstellen, want sommigen moesten zich duidelijk verdedigen tegen de golf van protest die uitging van het publiek. Een constante, ze voelden zich duidelijk in de steek gelaten door de meerderheidspartijen en hun opvattingen over jongeren in Brugge. Dit was verstaanbaar want zelfs een voorstel van Groen, die van nette, hygiënische openbare toiletten een gratis basisrecht wil maken voor iedereen, werd door de meerheid afgeschoten. Nu worden vrouwen op dit basisrecht gediscrimineerd, iets waar ik me al lange tijd aan erger. Ook het alcoholverbod -pure nonsens- kon op geen enkele wijze verkocht worden aan het publiek. Zij verstonden het dan ook niet dat de CD&V, SP.A en Open VLD deze kafka goedkeurden ondanks, dat hun jongeren zich er radicaal tegen kantte. Het is dan ook duidelijk dat Groen de enige partij is die echt naar het geluid van de jongere basis luistert, deze omarmt en respecteert. Voor de democratie vind ik het dan ook jammer dat de participatie van jongeren bij de traditionele partijen gereduceerd wordt tot een onleesbare voetnoot in hun partijprogramma. Toen ik sommige bezig hoorde werd dit tot niet veel meer dan een vodje papier herleid. Ik zou iedere jongere willen uitnodigen om te participeren aan het politieke proces want de democratie is van iedereen, jong  EN oud. Het is dan ook jammer dat de N-VA het blijkbaar niet belangrijk genoeg achtte om iemand  van hun partij te sturen om zichzelf te kunnen voorstellen aan de toekomst van onze maatschappij, een daad die op weinig sympathie van het publiek kon rekenen. Het was een fascinerende middag waar de stem van de democratie weergalmde in het auditorium van het Koninklijk Atheneum. Bedankt aan allen, bedankt aan de leerkrachten en de directeur die, voelde ik bijzonder fier waren. Ik was dan ook blij dat Groen de meeste stemmen behaalde (60%) in een nagebootste stemsessie. Klaas Janssens