Groen legt praktijktesten opnieuw tafel na cijfers over discriminatie

06 Maart 2022

Groen legt praktijktesten opnieuw  tafel na cijfers over discriminatie

Uit een studie van VUB-onderzoekers Billie Martiniello, Abel Ghekiere en Pieter-Paul Verhaeghe blijkt dat Bruggelingen met een migratieachtergrond of een uitkering systematisch worden gediscrimineerd op de private huurwoningmarkt. Daarom wil Groen dat het stadsbestuur praktijktesten invoert. “Een stad als Brugge mag zich hier niet bij neerleggen en moet actief discriminatie aanpakken”, vindt fractieleider Raf Reuse.

Donderdag brachten VUB-onderzoekers Billie Martiniello, Abel Ghekiere en Pieter-Paul Verhaeghe de resultaten van een studie over discriminatie op de private huurwoningmarkt in Brugge naar buiten. Aan de hand van praktijktesten brachten ze de discriminatie op grond van afkomst en inkomen in kaart. Ze onderzochten meer bepaald of kandidaat-huurders met een Syrische of Poolse naam enerzijds en kandidaat-huurders met een uitkering anderzijds dezelfde kansen kregen als respectievelijk diegenen met een Belgische naam en met een loon. Ze bekeken of deze Bruggelingen door verhuurders uitgenodigd werden om een kijkje te nemen in de woning na enige interesse te tonen. Dat bleek al te vaak niet het geval. In 15% van de huuradvertenties worden Bruggelingen met een Syrische of Poolse naam gediscrimineerd. Bij Bruggelingen met een werkloosheidsuitkering gaat het om 18%.

De resultaten van het onderzoek sterken Groen-fractieleider Raf Reuse om praktijktesten opnieuw op tafel te leggen. “Deze studie toont aan wat we al langer weten: er wordt systematisch gediscrimineerd op de private huurwoningmarkt in Brugge. We mogen ons hier niet bij neerleggen. Het stadsbestuur moet deze discriminatie actief aanpakken. Daarom moeten we op geregelde tijdstippen dergelijke praktijktesten herhalen. Zo wijzen we verhuurders op hun verantwoordelijkheid. Andere steden zoals Gent tonen aan dat deze aanpak kan leiden tot minder discriminatie”.

Reuse legde hierover al eerder een voorstel neer op de gemeenteraad. “Het stadsbestuur stond toen niet weigerachtig tegenover praktijktesten, maar wenste het aanbod van de Vlaamse Regering af te wachten. Daar horen we ondertussen niets meer over. Het is duidelijk dat Vlaanderen in deze legislatuur geen praktijktesten meer gaat aanbieden aan de lokale besturen. Daarom moet Stad Brugge er zelf werk van maken, zoals inmiddels in het Woonbeleidsplan is voorzien. We hoeven dat niet op ons eentje te doen, maar kunnen samenwerken met Gelijkekansencentrum Unia, onderzoekers en andere centrumsteden”.

Gemeenteraadslid,
Raf Reuse