Groen! Brugge verwelkomt Charlotte Storme als lid

06 Mei 2013

Donderdag jongstleden heeft Charlotte Storme zich lid gemaakt van Groen! Charlot Storme is voormalig gemeenteraadlid en was van 2003 tot 2006 schepen van personeelszaken en werkgelegenheid in Brugge. Zij nam ontslag als raadslid vorig jaar en na een perdiode van reflectie besloot ze zich toch weer op een engagement in de politiek te storten. Charlotte Storme licht zelf een en ander toe over haar beweegredenen: “Een eerste reden is dat ‘het jeukteÂ’.  Al geruime tijd.  Eigenlijk is mijn (politiek) engagement nooit weggegaan;  de wil om mijn steentje bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij waarin we leven, is nooit weggeweest.Een tweede reden is mijn idealisme dat altijd gebleven is, ook mijn sociale ingesteldheid. Idealisme maakt dat je vooruit wilt en dat je iets wilt doen.  Als ik kijk naar de Groen!mandatarissen dan bemerk ik dossierkennis. Dan bemerk ik een bewogenheid en ijver om vooruit te gaan. Als het om armoede of andere sociale themaÂ’s gaat dan bemerk ik zin voor realiteit en voor  de werkelijkheid die zich afspeelt in plaats van vooroordelen die kansen onmogelijk maken. Ik heb mijzelf tijd gegeven om na te denken, te reflecteren ook over wat is geweest, maar ook verplichtte ik mijzelf er toe goed na te denken telkens een opstoot van jeuk zich manifesteerde vooraleer te beslissen, en daarbij ook na te denken wat ik wil voor mijzelf rekening houdend met zij die mij dierbaar zijn. En politiek (niet in de betekenis van een ‘spelÂ’, maar om wat het werkelijk zou moeten zijn) is wat ik wil, waarbij het mij niet uitmaakt of dit voor of achter de schermen is;  een overvolle agenda zonder tijd voor in de eerste plaats mijn zoontje en partner is echter uit den boze.” Uiteraard is Groen! Brugge zeer tevreden met de komst van Charlotte: zij brengt een hoop ervaring en engagement met zich mee. ‘We hebben Charlotte altijd ervaren als een integere politica met een sterke sociale bewogenheid. Er bleek een brede en sterke gemeenschappelijke inhoudelijke basis te zijn waarop we samen konden aan politiek doen.Â’ aldus voorzitter Sammy Roelant Ook gemeenteraadslid Guido Maertens toont zich verheugd over de komst van Charlotte: ‘ Een gemeenteraadslid in de oppositie in een stad als Brugge dient van alle markten thuis te zijn en over heel wat zaken alert. De komst van Charlotte zal voor mij zeker een extra versterking betekenen wat betreft het fractiewerk.Â’ Sammy Roelant:  Â‘We stellen met blijdschap vast dat steeds meer en meer mensen de weg vinden naar Groen! Brugge. In een tijdperk waarin politieke partijen vooral af te rekenen krijgen met dalende ledenaantallen, zagen wij ons ledenaantal tussen begin 2007 en begin 2011 stijgen met zowat 50% met daarbij ook veel jongeren. Dat naast Charlotte ook  progressieve mensen als oud VU-gemeenteraadslid Aarnoud Vanhouteghem of voormalig OCMW-raadslid Joost Devriese daarbij de weg naar onze partij vinden staat symbool voor onze openheid.Â’