Groen Brugge steunt ideeën Hack the Cityjongeren

23 September 2015

78 uur sloten jongeren zich op in een denktank om over de toekomst van onze stad te denken. Deze positieve, hoopvolle betrokkenheid is iets wat we moeten koesteren. Zeker als ze zoals nu goede ideeën oplevert. Zowel rond klimaatbeleid als rond het herwaarderen van de publieke ruimte wil Groen Brugge de voorliggende ideeën steunen.   “Door de ontgroening (jongerenvlucht) en vergrijzing van onze stad hebben jongeren een veel kleiner aandeel in de bevolking dan vroeger het geval was. Doorheen de geschiedenis zijn jongeren steeds de aanbrengers geweest van nieuwe ideeën, de voorbodes van een nieuw tijdperk. Dat missen we een stuk in onze tijd, we blijven te veel geregeerd door de ideeën van het verleden.” aldus Sammy Roelant, “Dat betekent dat we als samenleving extra aandachtig moeten luisteren als de nieuwe generatie haar stem laat horen, aan hen behoort de toekomst en wij mogen die niet voor hen verbrodden.”   “We stellen vast dat de jongeren zich zorgen maken over vereenzaming, ruimte om zichzelf te kunnen zijn of zich te kunnen uiten.” vervolgt Roelant “Dat zij hierbij kijken naar de publieke ruimte als ontmoetingsplaats is heel actueel. Internationaal proberen steden steeds talrijker om de openbare ruimte meer te laten zijn dan een doorgangsplaats.”   Wij steunen dan ook de oproep om van het Albertpark dé ontmoetingsruimte van Brugge te maken, dé plaats waar de stadslucht vrij maakt, met een open sfeer van uitwisseling, ideeën en vernieuwing. Dit soort ideeën kan Brugge inderdaad van onder een burgerlijke stolp halen.   “Uiteraard zijn we ook blij dat de Hack the City jongeren zo'n terecht prioriteit geven aan het klimaatprobleem. Wij stellen met hen vast dat er vaak veel lippendienst wordt bewezen aan de principes, maar als het om de knikkers gaat er weinig wordt gedaan.” meent Roelant “ Maar in plaats van moedeloos te worden kozen deze jongeren er voor om constructief ideeën en oplossingen aan te leveren.   Groen Brugge was in het bijzonder zeer gecharmeerd door het voorstel van een Silicon Valley voor Duurzaam ondernemen in Brugge. Het stadsbestuur kan inderdaad een actieve stimulerende rol spelen om dergelijke economische ontwikkelingen aan te trekken, diel garant voor de creatie van meerwaarde, werkgelegenheid en innovatie op een manier die generaties lang kan bloeien. We zullen dit idee als partij dan ook ondersteunen op het politieke forum.