Groen Brugge kiest nieuw partijbestuur

03 Februari 2013

vlnr: Valentijn Vyvey, David Vanholsbeeck, Trui Driesens Afgelopen donderdag verkoos de Algemene Vergadering van Groen Brugge een nieuw partijbestuur, inclusief dagelijks bestuur. David Vanholsbeeck wordt de nieuwe voorzitter, Valentijn Vyvey ondervoorzitter en Trui Driesens afdelingssecretaris. Na de succesvolle verkiezingscampagne, waarbij Groen Brugge niet alleen drie zetels in de gemeenteraad behaalde, maar ook een zitje in de OCMW- én provincieraad bemachtigde, waren de interne structuren aan vernieuwing toe. Aangezien Groen Brugge een doorgedreven decumul-politiek voert, deed fractieleider in de gemeenteraad Sammy Roelant afstand van het voorzitterschap. Ook ondervoorzitter Karin Robert, die OCMW-raadslid werd, gaf de fakkel door. Afgelopen donderdag verkozen de leden van Groen Brugge David Vanholsbeeck, campagneleider bij de voorbije verkiezingen, en stafmedewerker bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, unaniem als nieuwe voorzitter. David Vanholsbeeck: “Dit geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst. Als je iets kan zeggen van de groep Groen Brugge, dan is het dat we de afgelopen jaren onder impuls van Sammy (Roelant) een geslaagde verjongingsoperatie hebben doorgevoerd. Bovendien is ons ledenbestand sinds kort met de helft gegroeid. Het doet deugd te zien dat zo veel nieuwe en vaak jonge mensen hebben gekozen voor een lokaal Groen engagement, geen evidentie in deze tijden. Als ik me als voorzitter voor iets wil engageren, is het voor de verdere uitbouw van dit ledenbestand en een meer gestructureerde partijwerking. We zijn een relatief kleine partij, maar we groeien elke dag.” “Het is evident dat we tijdens de voorbije campagne duidelijk mee de agenda hebben bepaald voor de nieuwe legislatuur. Een klimaatplan, een afschaffing van het alcoholverbod op straat, tegengaan van de trend van steeds meer GAS-boetes, de oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf, … waren allemaal thema’s die door Groen op de politieke agenda werden geplaatst en die nu in het toekomstakkoord van de meerderheidspartijen zitten. Bovendien lag de focus in de campagne op de fietsonveiligheid in Brugge en de jongerenvlucht, zaken die we de komende jaren nauwlettend zullen blijven opvolgen. En niet te vergeten: door onze deelname aan het OCMW-beleid zullen we ook zwaar inzetten op de bestrijding van kansenarmoede en het aanbieden van een breder zorgaanbod. Dat zijn allemaal zaken waarvoor de mensen niet blind zijn en dat vertaalt zich in steeds meer leden. We gaan deze mensen waar voor hun geld geven.” Als ondervoorzitter werd Valentijn Vyvey gekozen, zelfstandig website-ontwikkelaar en mede-zaakvoerder van de ecologische webshop Kudzu. Hij wil zich vooral toeleggen op de verdere ontwikkeling van het Groen-programma en de uitbouw van de communicatie. Valentijn Vyvey: “Groen moet in Brugge inhoudelijk een voortrekkersrol blijven spelen. Brugge moet Groen nog meer leren kennen als een positief ingestelde partij met constructieve ideeën.” Trui Driesens zorgt dan weer voor de continuïteit in het dagelijks bestuur. Zij werd herkozen als secretaris. Daarnaast werd nog een bestuursploeg van 14 leden gekozen, die zich elk zullen toeleggen op een onderdeel van de Groen-werking de komende jaren. De volgende afspraak met de kiezer in 2014 is alvast met rode stift in hun agenda genoteerd. Dit is het volledige partijbestuur: Dagelijks bestuurVoorzitter: David Vanholsbeeck (33, Assebroek)Ondervoorzitter: Valentijn Vyvey (30, Kristus-Koning)Secretaris: Trui Driesens (58, Sint-Kruis) Mandatarissen (automatisch lid partijbestuur)Sammy Roelant (fractieleider gemeenteraad) (38, Brugge-centrum)Charlotte Storme (gemeenteraad) (44, Assebroek)Bruno Mostrey (gemeenteraad) (32, Sint-Andries)Karin Robert (OCMW-raad) (50, Sint-Kruis)Gerda Schotte (provincieraad) (57, Sint-Michiels) Andere leden partijbestuurAlex Monballiu (41, Assebroek)Andries Neirynck (42, Sint-Andries)Bart Sarazijn (47, Sint-Kruis)Brecht Vercayie (25, Koolkerke)Brian D'hondt (33, Brugge-centrum)Cedric Depuydt (42, Brugge-centrum)Elke Dierckens (30, Brugge-centrum)Erik Ver Eecke (67, Sint-Andries)Johan Mistiaen (55, Zeebrugge)Karolien Van den Broeck (29, Brugge-centrum)Klaas Janssens (21, Sint-Andries)Lieven Van Eenoo (43, Koolkerke)Magali Marey (46, Lissewege)Thomas Ducheyne (45, Assebroek)