GFT-ophaling in Brugge (Interpellatie 24-04-2014)

02 Juni 2016

Brugge is een stad waar een betekenisvol deel van de bevolking in huizen of appartementen woont zonder tuin of snelle toegang tot een compostvat. Het Groen-, Fruit- en Tuinafval verdwijnt met andere woorden in de dure bruine zak voor restafval. Volgens rapporten bestaat 50% van ons restafval uit GFT. Een aanzienlijke fractie. Brugge stimuleert nu al de aanschaf en gebruik van compostvaten. En heeft zelf zestien compostmeesters. Maar voor vele inwoners is dit geen oplossing omdat ze geen plaats hebben voor een compostvat. Bij hen gaat GFT rechtstreeks bij het restafval. Jammer want GFT kan evengoed verwerkt worden tot kwaliteitscompost geschikt als bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw. Momenteel zijn er al verschillende afval-intercommunales die aparte GFT-ophaling doen en dit verwerken tot compost. IVVO, Ivago, Ilva — om deze maar te noemen. Alvast bij IVVO wordt bovendien energie opgewekt bij de verwerking van GFT. GFT-ophaling heeft dus meerdere troeven. Het verdwijnt niet bij het restafval waardoor de burger minder van de dure afvalzakken nodig heeft: een besparing bij de burger. Daarnaast krijgen we waardevolle compost. En mits de juiste verwerkingsinstallatie kunnen we er nog energie uit opwekken ook. Daarom mijn vraag of dit bestuur, als partnergemeente in het IVBO, wil pleiten om aparte GFT-ophaling te organiseren door het IVBO in onze stad (en andere partnergemeenten). Bruno MostreyGemeenteraadslid