Vervuiling met mazout in Ryckevelde

13 December 2021

Vervuiling met mazout in Ryckevelde

In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij het volgende melden.Zondagnamiddag 5 december 2021 ontving het gemeentebestuur van Beernem eenmelding van een stookolielek in het militair domein Ryckevelde op grondgebied vanBeernem. De Interventieploeg van de milieupolitie PZ Het Houtsche deed zondag in devooravond en maandagochtend de nodige vaststellingen. Er werd een oliegeurwaargenomen. Zondag was er een mazoutfilm waarneembaar op het wateroppervlak vaneen ondiepe gracht. Het leger werd door de gemeente Beernem op de hoogte gebracht,met de vraag om zowel Beernem als Brugge op de hoogte te houden.

Maandag in de vooravond liet het leger weten dat ze weet hadden van het milieu incident.
Omwille van de overvloedige regenval vorige week is in de nacht van woensdag 1 op
donderdag 2 december de automatische waterzuiveringsinstallatie uitgevallen, waardoor
het waterpeil in het opvangbekken tot boven de rand gelopen is en zo ongezuiverd in de
beek gelopen is. Daarop heeft men de waterzuivering manueel terug in werking gesteld,
afvalwater naar een andere kuip laten lopen en een firma ingeschakeld om het bekken
leeg te trekken. Er werden absorptiedoeken en absorptieworsten aangebracht om het
overstroomde water in te dijken en te absorberen, ook in de beek, wat niet eenvoudig te
realiseren was gezien de vegetatie.
Er werd een interne procedure ‘verontreinigingsincident’ opgestart door het leger en dit
zal verder opgevolgd worden door de milieudienst van defensie, die ook de waterkwaliteit
in de beek zal meten.
Vanuit de milieudienst van de stad Brugge deden we zelf bijkomend enkele vaststellingen.
Dinsdagvoormiddag ging het stadslabo van de stad Brugge op milieuonderzoek. Op Brugs
grondgebied kon geen vervuiling (meer) vastgesteld worden. Het stadslabo stelde in een
gracht nog lokaal olieverontreiniging vast tussen takken die de bovenlaag ter plaatse
houden, weliswaar niet op Brugs grondgebied. Het lijkt dat het water van de gracht
wellicht enerzijds ter plaatse infiltreert in de bodem en anderzijds ook afwatert richting
Ver-Assebroek. Dat maakt dat de stad Brugge ook betrokken partij is.
Het stadslabo bracht de diensten van het leger ter plaatse daarvan op de hoogte, zodat
ze absorptiemateriaal konden aanbrengen. Ook werden deze bevindingen van het
stadslabo samen met de vraag naar bijkomende info nog overgemaakt aan het leger en
de gemeente Beernem. Dit dossier wordt verder opgevolgd.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten
ns. Colin Beheydt                                                                                              Dirk De Fauw
algemeen directeur                                                                                            de burgemeester
Otmar Delanote
kabinetschef