Groen wil meer actie tegen fietsdiefstallen

24 September 2023

Groen wil meer actie tegen fietsdiefstallen

Els is verpleegkundige in het AZ Sint-Jan en werd eind mei op klaarlichte dag en in de drukte van de stad slachtoffer van een fietsdiefstal.

Haar elektrische fiets van €4 000 stond gesloten in de Steenstraat terwijl ze daar een winkel bezocht. De diefstal gebeurde rond 17u. Ze deed aangifte bij de politie. Er waren die dag 5 aangiftes van fietsdiefstallen. Op camerabeelden kon de politie niet zien wie de daders waren wegens onduidelijk beeld maar wel dat haar fietsslot eenvoudig opengemaakt werd met een Poolse sleutel. De politie zei dat dit hier dagelijks voorvalt, waarschijnlijk werk van een criminele bende. Els is radeloos en begrijpt niet dat er zo weinig actie wordt ondernomen.

Het is één van de vele verhalen die we het voorbije jaar hoorden van Bruggelingen wiens fiets werd gestolen. Ik zeg bewust “we” omdat iedereen hier wellicht aangesproken wordt over deze problematiek die om begrijpelijke redenen - zoals onderbezetting, de dieven zijn allang weg en niet levensbedreigend - niet prioritair is maar wel enorm frustrerend voor wie de dupe is van een fietsdiefstal. Frustrerend ook voor de agenten die telkens moeten reageren dat ze niet kunnen helpen.

Uit een rapport van de overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer blijkt dat er in ons land jaarlijks zo’n 23.000 fietsdiefstallen worden aangegeven bij de politie. Het aantal werkelijke fietsdiefstallen wordt op meer dan het dubbele geschat, aangezien slechts de helft van de slachtoffers het misdrijf zou melden omdat velen ervan uitgaan dat dit niets uithaalt. (Nieuwsblad, 17 aug. 2023 en De Morgen 11 aug 2023)

Naar verluidt zou het laten merken van je fiets geen impact hebben op het al dan niet pikken door criminele bendes. Die stickers trek je bovendien gemakkelijk los.

Kunnen een aantal andere maatregelen overwogen worden?

  1. Kunnen we onderzoeken of een systeem van lokfietsen ingevoerd kan worden?
    Door een wetswijziging, op vraag van heel wat lokale besturen en politiezones, worden onder andere de regels rond de inzet van lokfietsen sterk versoepeld. Op die manier wordt de pakkans verhoogd. Volgens minister Van Quickenborne. “kunnen hierdoor meer dieven op heterdaad worden betrapt en kan er sneller paal en perk gesteld worden aan plagen van vaak systematische fietsdiefstallen in een stad of regio.” (DM 11 aug 2023)
  2. Beter voorkomen dan genezen… Communicatie over preventie, bvb. fietsers aansporen om in de stevig fietsslot te investeren. Blijkbaar geven veel types een fout gevoel van veiligheid en zijn ze in een wip te openen. Team op straat dat fietsers informeert, signalisatie (vb. borden met tips in Brussel gezien). Er zijn zeker campagnes te bedenken.
  3. Op zoek gaan naar good practices in andere steden: vb. Brussel Mobiliteit heeft een oproep gedaan voor innovatieve manieren om fietsen veilig te parkeren. Vanaf het begin van 2024 gaan twee bedrijven een pilotproject lanceren met beveiligde fietsenrekken.

Brugge is een fietsstad en we willen de bevolking aanmoedigen zich per fiets te verplaatsen, liefst zonder stress om je fiets kwijt te geraken.

Mijn oproep is hier vooral verbindend: laat ons samen, met verschillende stakeholders: de stad, de politie, fietsorganisaties, de bevolking, iedereen dus, werk van maken van een stad waar fietsers gerust kunnen zijn. Laat ons de bevolking tonen dat ze niet in de steek worden gelaten of dat het hun eigen schuld is dat hun fiets gestolen wordt. Ook dit is verbinding en mooie city marketing.

Katrien Cattoor,
gemeenteraadslid