Fietsambtenaar

29 Juni 2013

We zijn als Groene partij zeer verheugd met de aanstelling van een Fietsambtenaar.Het feit dat dit daarenboven gebeurt op A-niveau, waarvoor een universitair diploma is vereist, kan ons alleen maar nog meer verblijden. Toch een kanttekening.Terecht merkt de mobiliteitscel op dat hun takenpakket de laatste jaren enkel is toegenomen en dat het de dag van vandaag geen evidentie is om met een kleine dienst de vele mobiliteitsproblemen die zich stellen op te lossen. Het zal geen sinecure zijn om al deze problemen op te lossen en de benaming ‘fietsambtenaar’ zou al snel de indruk kunnen wekken dat zijn of haar takenpakket er enkel zou in bestaan om met één vingerknip over te schakelen van autogebruik naar fietsgebruik. Zo eenvoudig zal dit, jammer genoeg, niet gaan. Het vraagt niet alleen verkeerstechnische ingrepen, ook een andere benadering van de ruimtelijke ordening is aan de orde, en, en dit is misschien nog het moeilijkste aspect, een mentaliteitswijziging bij de vele autogebruikers. Ik bemerk ook dat in de functieomschrijving sprake is van beleidsvisie, doelstellingen, uitvoering en evaluatie van het fietsbeleid, iets wat mij eerder doet denken aan de functie van het schepencollege.Maar goed, iemand moet het doen. En ik kan de idee dat straks Brugge eindelijk een fietsstad wordt die naam waardig , alleen maar toejuichen.