Feest Jongerenzender Villa Bota verstoord door politie

06 Mei 2013

Dit weekend vierde Jongerenzender Villa Bota zijn eerste verjaardag. Meer dan 80 jonge vrijwilligers maken er dagelijks de meest diverse radioprogrammaÂ’s. Om dit op een passende wijze te vieren  werd op acht verschillende lokaties  een feestje georganiseerd, met alweer een zeer divers aanbod en een groot bereik bij een grote verscheidenheid aan jongeren Het lijkt erop dat Villa Bota er stilletjes aan in slaagt een ‘sceneÂ’ te ontwikkelen en zo haar bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke stad voor jongeren. Wie Brugge een beetje kent weet dat dit broodnodig is, de demografische vooruitzichten voor ontgroening (ontvolking van de stad door jongeren) zijn ronduit dramatisch en Brugge is hierbij bij de slechtste van alle Vlaamse centrumsteden. Helaas was dit buiten de Brugse politie gerekend. Op verschillende van de  feestjes kwamen ze de feestvreugde verstoren. Waren op al deze plaatsen burenklachten? “Dat lijkt me nogal onwaarschijnlijk, aangezien ook in de B-In werd tussengekomen.  Nochtans woont in Het Oud Sint Jan niemand.”,  zo zegt Sammy Roelant, “Bovendien mag er ook eens stilgestaan worden bij de functie van een stad. Heel wat verschillende mensen met verschillende interesses, verwachtingen en gewoontes hebben hun plaats in de stad. Het moet de bedoeling zijn dat allerlei groepen aan bod komen in de stad. Uiteraard op een respectvolle, legale manier.” Maar dat vereist ook enige tolerantie in een tijdperk waarin  speelpleintjes met kinderen een doorn in het oog van sommige buurtbewoners  zijn, waarin sommige gemeenten hun jongeren beginnen te stalken of hangjongerenbeleidsplannen beginnen op te stellen in plaats  van ‘ruimte voor jongerenÂ’te creëren. Het  lijkt  geen overbodigheid erop te wijzen dat ook kinderen en jongeren hun plaats hebben in de stad. Dit was het laatste grote evenement in Brugge voor de examens beginnen.  Hopelijk keren de studenten uit Gent, Leuven en Brussel naar Brugge terug na een dergelijk vertoon als hun examens afgelopen zijn.