En de winnaar… krijgt zijn C4.

06 Mei 2013

Gisteren werd de Brugse vzw Tapis Plein uitgeroepen tot laureaat van de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed. Om het met de woorden van Vlaams Cultuurminister Joke Schauvliege te zeggen: “Tapis Plein weeft een schitterend en eigentijds verhaal rond het cultureel erfgoed en blaast zo erfgoed nieuw leven in voor het grote publiek”. Diezelfde vzw moest deze week aan al haar medewerkers een ontslagbrief bezorgen. De volledige staf staat in vooropzeg omdat het nu, eind oktober, nog niet duidelijk is of Tapis Plein ook volgend jaar zal gesubsidieerd worden. Door gebrek aan visie en doortastendheid van diezelfde Cultuurminister.  De beoordelingscommissie gaf een negatief advies over de subsidieaanvraag van Tapis Plein. Aan Tapis Plein werd gevraagd haar werking bij te sturen en een nieuwe koers te varen, meer gericht op immaterieel cultureel erfgoed en minder op erfgoedparticipatie. “Het is me niet meteen duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor die opgelegde koerswijziging, maar dit is slecht beleid waarvan een 'geprezen' organisatie het slachtoffer is” zegt Vlaams Parlementslid Bart Caron. “Feit is dat er duidelijk een probleem is van afstemming tussen kabinet, administratie, steunpunt en beoordelingscommissie.” naar verluidt zal de minister het advies volgen en dus Tapis Plein niet meer subsidiëren. Een prijs geven en dan weggooien .... je moet maar durven. Maar het drama is veel ruimer dan die ene negatieve beoordeling van Tapis Plein. De hele sector verkeert nog in het ongewisse over haar verder werking. Ook tientallen andere organisaties moesten recent hun medewerkers in vooropzeg plaatsen. Zelfs organisaties met de meest schitterende rapporten, hebben nog geen zekerheid over hun subsidiëring voor de volgende jaren. Het is decretaal bepaald dat de Vlaamse Regering uiterlijk op 1 oktober moet beslissen over de meerjarige subsidies van de musea, de organisaties voor volkscultuur, de archieven, de expertisecentra, enz. Helaas slaagde minister Schauvliege er nog steeds niet in met een voorstel op de proppen te komen. “Het is pijnlijk duidelijk dat de minister geen hart heeft voor deze sector. Ze beseft gewoonweg niet dat ze door haar onverschilligheid en nonchalance een ganse sector verlamt” aldus Bart Caron. “Nu staan honderden banen op de tocht en alle expertise dreigt verloren te gaan omdat de deskundigen eieren voor hun geld kiezen en op zoek gaan naar een job met meer zekerheid.”  Tijdens de plenaire vergadering van deze namiddag ondervroeg Bart Caron de minister over de situatie. Zij bevestigde dat er binnen de Vlaamse Regering vertraging zat bij het uitklaren van de begroting en dat daardoor de deadline van 1 oktober niet werd gehaald. “Op zich is onenigheid binnen de regering natuurlijk geen reden om niet te moeten voldoen aan decretale bepalingen en het is vooral sneu wanneer honderden mensen daardoor in twijfel achterblijven.” Anderzijds is Bart Caron wel tevreden met de toezegging van de minister dat de organisaties nog deze week licht zullen zien aan het eind van de tunnel en dat er voor het specifieke geval van Tapis Plein gewerkt wordt aan overgangsoplossing zodat hij hun bekroonde werk kunnen verderzetten. "Voor de stad Brugge zou het zeker een verarming zijn indien Tapis Plein zou verdwijnen. De voorbije jaren droeg de vzw sterk bij aan levendigheid van de stad en haar aan haar uitstraling." meent Sammy Roelant "We hopen dat het stadsbestuur mee aan de kar trekt om de vzw te laten overleven."