Eerste reactie op nieuw ontwerp ‘t Zand

17 Juni 2015

Op het eerste zicht charmeert dit concept. Het feit dat gekozen wordt voor extra groen in de vorm van 150 lindes, het feit dat een rei-arm opengelegd wordt en dat het Albertpark nu ook omheen het Concertgebouw zal krullen, zijn zeker geen slechte voorstellen. Evenals het feit dat de auto niet meer omheen het plein zal kunnen rijden, lijken veelbelovend om van 't Zand een aangenaam ontmoetingsplein te maken. "Vroeger merkten we met Groen Brugge al op dat de gapende leegte boven de Hoefijzerlaan wel een invulling kan verdragen. En om het verdwijnen van de fontein gaan wij alvast ook niet rouwen. Hoewel een watermonument op deze plek niet zou storen omwille van historische redenen," aldus Sammy Roelant. "De belangrijkste vraag die bij ons opkomt, is hoe het met de mobiliteit zal uitdraaien. De Boeveriestraat verbinden met de Zuidzandstraat kan belangrijke gevolgen hebben voor die Boeveriestraat. Deze straat is nu ontworpen als fietsinvalsstraat. Dat zal nog versterkt worden door de fietstunnels die er zullen komen: onder het kruispunt aan de buitenkant Boeveriepoort. Maar ook omwille van de geplande fietstunnel doorheen de treinberm parallel met de Albertlaan. Met het nieuwe 't Zand mag het niet gebeuren dat hier extra autoverkeer gelokt wordt. Dit concept van 't Zand zal dus het best uitgevoerd worden in een autoluw verkeersplan. In elk geval rijzen er omtrent de mobiliteit tal van vragen," aldus Bruno Mostrey. Daarnaast vinden we het jammer dat dit stadsbestuur, dat zo graag prat gaat op burgerinspraak, helemaal geen traject uitstippelde om de burger te betrekken. Zelf de gemeenteraad heeft er nog niet naar mogen kijken... Of is dit ontwerp de start van zo'n inspraaktraject? Sammy Roelant & Bruno MostreyGemeenteraadsleden