Een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor 4 appartementsblokken in Dudzele

29 Januari 2023

Een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor 4 appartementsblokken in Dudzele

Voor de Sint-Lenardsstraat 60 te Dudzele diende de projectontwikkelaar, ondanks een vroeger duidelijk neen, terug een bouwaanvraag in voor de bouw van 4 appartementsblokken.

Zoals onze schepen Franky Demon onlangs nog aangaf, zijn de nieuwe watertoetskaarten van kracht vanaf 1 januari 2023.

https://www.waterinfo.be/informatieplicht

Voor de Sint-Lenardsstraat 60 te Dudzele diende de projectontwikkelaar, ondanks een vroeger duidelijk neen, terug een bouwaanvraag in voor de bouw van 4 appartementsblokken.

Hiervan valt het huidige gebouw, de oude dokterswoning, in de A zone volgens de watertoetskaarten, het perceel zelf voor de overige 3 gebouwen ligt pluviaal en fluviaal in D zone. Onbegrijpelijk dat de verkavelaar dit naast zich neerlegt. Hier bouwen en dan nog met een kelderverdieping is feitelijk not done.

Minstens 85 bomen worden er overigens gekapt, in deze klimaatnoodtoestand absoluut af te raden.

Bovendien dienden bij de vorige verkavelingsaanvraag meer dan de helft va+n de omliggende kavels een gegrond bezwaar

Menig burger maakt zich meer en meer zorgen omtrent de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Open ruimte in watergevoelige gebieden, signaalgebieden, broeken, meersen, moerassen … moeten meer dan ooit koesteren en vrijwaren.

Enkele vragen voor het college:

  • Is het stadsbestuur van plan om met de recente watertoetskaarten aan de slag te gaan, samen met de partners ttz de verkavelaars en de WVI?
  • Hoe gaat het stadsbestuur om met deze aanvraag, rekening houdend met de realiteit van vandaag en de recente watertoetskaarten?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid