Een gemeentelijke verordening rond Padel in Brugge.

24 April 2022

Een gemeentelijke verordening rond Padel in Brugge.

Brugge is stilaan het Mekka van Padel in Vlaanderen aan het worden. De padelvelden schieten als paddestoelen uit de grond. Dat er veel gesport wordt, kunnen we alleen maar aanmoedigen, maar we willen graag voor alle burgers en de Padelclubs een sluitend juridisch kader.

Dat juridisch kader ontbreekt momenteel. In het Vlaams Parlement volgen er eerstdaags hoorzittingen omtrent deze materie, hopelijk volgt er dan snel een juridisch kader.

Door het ontbreken van wetgeving rond Padel komen we nu tot conflicten tussen Padelclubs en de bewoners.

Zo slaagt een gekende tennisclub erin om een Padelveld aan te leggen vlak naast de omheining van de bewoners. In een andere tennisclub wil men experimenteren met accoustische panelen. Accoustische gordijnen worden door specialisten overigens afgeraden. In nog een andere Padelclub kwam er een overkapping op vraag van Stad Brugge.

U merkt het, hier klopt iets niet.

Wij vragen dan ook met Groen Brugge, om in afwachting van Vlaamse reglementering , in Brugge een stevige gemeentelijke verordening uit te werken die juridische zekerheid heeft aan de uitbaters van Padelvelden en de bewoners beschermt tegen geluidsoverlast 365/365 dagen per jaar.

Alvast een aantal tips:

  • Padelvelden aanleggen op 300 meter van bewoning, of voorzien van geluidsmuren/overkapping
  • Saneren van situaties die nu al niet voldoen
  • Beperken van speeluren tussen 9-22u
  • Verlichting van de padelvelden doven na 22u

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid