Een autoluwe binnenstad: het plan van Groen

10 Oktober 2012

Mobiliteit is één van de meest besproken onderwerpen gedurende deze verkiezingsperiode. Terecht ook, want de conservatieve aanpak waarop dit nu gebeurt lijkt nergens op. Stad Brugge beweert een "fietsstad bij uitstek" te zijn, terwijl fietsers en voetgangers dagelijks ondervinden dat Brugge in werkelijkheid een autostad is. Hoe absurd is het dat er voorbij het belfort, hét monument van Brugge, constant auto's en bussen passeren? Hoe absurd is het dat er door de smalle middeleeuwse straatjes én autos én bussen én fietsen én voetgangers moeten passeren? Hoe absurd is het dat Brugge anno 2012 geen autovrije winkelstraten heeft? Met Groen Brugge hebben we hierover vergadering na vergadering ons hoofd gebroken. Uiteindelijk zijn we met een plan gekomen dat volgens ons het ideale scenario is voor de Brugse binnenstad. Dat plan omvat het doorknippen van de huidige lussen en het verschuiven van parkeergelegenheid voor bezoekers naar buiten de ring. Het plan Groen pleit voor het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad, namelijk het hart van de stad. Dit kan door het lussensysteem aan te passen. We stellen voor de lussen door te knippen. Auto’s die de binnenstad inrijden raken er sneller terug uit. De markt en (winkel)straten in de omgeving van de markt worden op deze manier gevrijwaard van verkeer dat er niet hoeft te zijn. Bewoners en andere uitzonderingen (mindervaliden, hulpverleners, aannemers,..) van het autoluwe gedeelte krijgen wel -stapvoets- doorgang. Leveringen kunnen gebeuren binnen raamuren. De nieuwe lussen kunnen als volgt lopen: - Ezelstraat -> Oude Zak -> Beenhouwersstraat- Langerei -> Annunciatenstraat -> St. Jorisstraat- Langestraat -> Predikherenstraat -> Kazernevest- Katelijnestraat -> Nieuwe Gentweg -> Gentpoortstraat   Parkeren De ondergrondse rotatieparkings in de binnenstad (met uitzondering parking Zand) worden bewonersparkings. Bewoners, handelaars en hun werknemers kunnen hier met hun auto (en fiets, motorfiets, brommer) terecht. Lang parkeren in de binnenstad wordt enkel toegelaten voor inwoners. Er worden voor bezoekers kortparkeerplaatsen voorzien buiten het autoluwe stadshart, uitgerust met elektronisch controlesysteem. Voor bezoekers worden ruime randparkings, buiten de ring, uitgebouwd. Zo wordt de verkeersdruk op de ring en binnenstad verlicht. De randparkings moeten vlot en comfortabel met het centrum verbonden zijn met openbaar vervoer en deel(bak)fietsen. Openbaar vervoer Er wordt onderzocht of het bestaande openbare vervoer hertekend kan worden. Niet enkel het centrum, maar ook de deelgemeenten onderling moeten vlot bediend worden. Dat kan eventueel met een ringbus die de dorpscentra van de omliggende deelgemeenten verbindt. Bussen hoeven ook niet op de markt halt te houden. Zo kan de volledige markt verkeersvrij gemaakt worden. In de binnenstad kan ook voor de bussen het lussenplan herbekeken worden. Fietsen Er worden fietsdoorsteken in de vorm van fietsstraten aangelegd. Dit zijn straten waar fietsen voorrang krijgen op auto’s en waar auto’s maximum 30 mogen rijden. Dit verhoogt het comfort voor fietsers en worden sluipwegen minder aantrekkelijk. Zo kunnen fietsassen gerealiseerd worden in de binnenstad, bijvoorbeeld Rozendal en Leeuwstraat kunnen een fietsvriendelijk alternatief zijn voor de drukke Ezelstraat en Beenhouwersstraat. In toeristisch drukbezochte buurten moeten fietspaden duidelijker aangeduid en gemarkeerd worden, en voetpaden breder. Zo kan iets gedaan worden aan de vaak voorkomende frustratie van verwonderde, in de weg lopende toeristen. We zijn er van overtuigd dat met dit scenario Brugge een veel aangenamere binnenstad krijgt. Het was voor ons een opsteker dat mobiliteitsexpert Ulrich Keppler ons bevestigde dat dit een goed plan is voor Brugge. Er zijn steden genoeg die als voorbeeld kunnen dienen: Freiburg, Middelburg, Colmar, ... Laten we de stad teruggeven aan de mensen. Zo krijgen ze de kans om, zonder frustraties, op hun gemak onze schitterende stad te bewonderen. Vragen? Opmerkingen? Discussieer gerust mee op Facebook.