Dubbelrichtingfietspaden op 't Zand

20 Januari 2015

Groen Brugge stelt voor om op de lange zijden van ‘t Zand de fietspaden dubbelrichting te maken. Of om zelfs het plein zo te concipiëren dat fietsers gewoon over het nieuwe plein mogen rijden. “Om duurzame verplaatsingen te promoten, moeten we de kaart van korte en snelle doorsteken voor voetgangers en fietsers zoveel als mogelijk uitspelen. Nu 't Zand heraangelegd wordt, pleiten we om deze piste te onderzoeken. Als dit meegenomen wordt in de opdracht tot ontwerp van aanleg, moet dit lukken,” aldus Bruno Mostrey, gemeenteraadslid voor Groen. “Nu worden fietsers vaak het hele plein omgeleid, wat meevalt qua afstand maar zo zijn er wel extra kruispunten. Die bemoeilijken dan weer de vlotheid van het verkeer rond ‘t Zand – zowel voor fietsers als voor automobilisten. En soms verlokt het ook de fietsers om tegen richting te rijden of het plein dwars te kruisen.” Dubbelrichting fietspaden zijn daarom in meerdere opzichten een goed voorstel.En waarom zelf niet het nieuwe plein zo concipiëren dat fietsers gewoon over het nieuwe plein mogen rijden zoals op de Markt (tenzij er markt of foor is)? Bruno MostreyGemeenteraadslid