Defusie AZ Sint-Jan Brugge – A.Z. Serruys Oostende: de Brugse patiënt slachtoffer van politieke spelletjes

24 Oktober 2021

Defusie AZ Sint-Jan Brugge – A.Z. Serruys Oostende: de Brugse patiënt slachtoffer van politieke spelletjes

AZ Sint-Jan en Henri Serruys Oostende fusioneerden in 2009, en gedurende daaropvolgende jaren gingen de verschillende diensten van de beide campussen ook meer en meer samenwerken. Er gebeurden ook taakverdelingen, vaak met het oog op het vermijden van dubbele aankoop van, vaak duur, medisch materiaal.

En plots, medio oktober 2021, beslist deelgenoot Serruys eenzijdig uit de fusiegroep te treden. Geen aankondiging daaraan vooraf. Geen gesprekken, of toch niet dat de buitenstaander weet van heeft. Een boze heer Tommelein wel gezien op de laatste AV die nog doorging per Meet, iets over zich miskend weten aangaande investeringen die niet zouden gebeuren in het Serruys en/of ten voordele van het Serruys-ziekenhuis.

In de pers lezen we berichten waarom een defusie nadelig zou zijn voor de zorgvrager volgens de ene partij, voordelig, in elk geval voor de Oostendse zorgvrager, volgens de andere partij.

Over de reden waarom doen ondertussen allerhande geruchten de ronde, ik som er enkele op die ik vernam: politieke revanche, zich achtergesteld tot zelfs gepest weten in de werking, het niet tot stand komen van een nog grotere fusie met onder meer het Damiaan-ziekenhuis in Oostende, en het daarbij niet bereid zijn over te gaan tot een omvorming van openbaar ziekenhuis naar private vzw, ….

Ik hoef het niet uit te leggen dat fusie en defusie van ziekenhuizen niet iets is dat men ‘zomaar eventjes tussen de soep en de patatten doet’. Wat hier gebeurt en de wijze waarop noem ik dan ook betreurenswaardig en ook een beschamend spektakel.

Vragen:

  • Aangenomen dat de beslissing om uit de fusie te stappen er niet zomaar komt, wat waren de bekommernissen van de deelgenoot Serruys? Wat werd gedaan aan deze bekommernissen, of waarom werd daaraan voorbijgegaan?
  • Werd overleg gepleegd: waar, wanneer, wat was de agenda van de vergaderingen?
  • Wat zijn de gevolgen van defusie, op vlak van interne werking, dienstverlening, tewerkstelling, financiën?
  • Hoe zal de groep zich laten bijstaan bij deze defusie opdat deze defusie correct, efficiënt en zo kostenvrij mogelijk kan gebeuren, en zonder nadelige gevolgen voor eender welke zorgvrager?

Charlotte Storme
Gemeenteraadslid