Cohousen is vandaag de dag een nieuwe trend in Vlaanderen

22 Maart 2019

Cohousen is vandaag de dag een nieuwe trend in Vlaanderen

Er is een steeds groter wordende groep mensen die interesse hebben om samen te wonen. Hierbij heeft elk gezin hun eigen private unit, maar worden er ook ruimtes gedeeld. Dit kan van een werkruimte, bureau of tuinkotje tot een grote living zijn. Ook autodelen en tuindelen is vaak een deel van het project.

Het samenwonen is niet altijd evident, maar geniet toch een grote interesse. Het heeft dan ook heel wat voordelen:

  • Het gaat eenzaamheid tegen. Door de gemeenschappelijke ruimtes kom je elkaar veel meer tegen en is er veel meer sociaal contact. Dit past perfect binnen het idee van ‘vierkant tegen eenzaamheid’, het actieplan dat de stad heeft vastgelegd.
  • Daarnaast is het delen ook een besparing op de ruimte. Je kan op een kleinere oppervlakte veel meer mensen laten wonen. Nu de betonstop eraan komt en de ruimte in Vlaanderen zeer schaars is, is dit dus een ideale oplossing.
  • Verder zorgt deze compacte woonvorm ook voor voordelen op vlak van klimaat en duurzaamheid.
  • Tenslotte kan het samenwonen van mensen ook zorgen tot een zorg voor elkaar. Dit kan in de brede zin van het woord zijn. Dit gaat van ‘er zijn’ voor elkaar tot het opnemen van mensen met een beperking in een woongemeenschap.

Cohousen is echter geen commune, want mensen die aan cohousen doen geven aan dat ze door de vele gemeenschappelijke ruimtes, in hun eigen privé-unit net meer privacy in verband met vroeger hebben. Ook het ontvangen van vrienden gebeurt vaak in de gemeenschappelijke ruimtes.

Het probleem is dat het in onze verkavelde stad niet gemakkelijk is om een site te vinden waar dit mogelijk is. Onze stad is verkaveld volgens groottes die vaak voldoende zijn voor een rijwoning tot een villa, maar voor cohousing is net iets meer grond nodig. Daarnaast is wonen in Brugge nog steeds duur, en dit is voor cohousing niet anders.

In Leuven is er een project opgestart waarbij de stad zelf de gronden aankoopt. Zo blijven zij eigenaar van de grond en verlenen zij die in erfpacht aan de gebruikers. Dit werd voorgesteld op de nieuwjaarsreceptie van samenhuizen Brugge vzw, waar de burgemeester vertelde dat hij het idee wel interessant vond.

De vraag is nu:

Is de stad bereid om een site te zoeken waar een cohousingproject kan doorgaan en die grond in erfpacht aan een groep geïnteresseerden wil geven?

Kan dit eventueel een van de taken worden van het vernieuwde stadsontwikkelingsbedrijf?