Buurtbewoner helpt bij onderhoud openbaar groen (Interpellatie 17 september 2013)

19 September 2013

Geachte In Maldegem werd een verhoogde grasberm kapotgereden door de wagens die er parkeerden. Dit tot grote ergernis van de buurtbewoners. Eén van de buurtbewoners contacteerde het bestuur en stelde voor om mee in te staan voor het onderhoud van dat stukje openbaar groen. Dit zette mij aan het denken. Brugge is een stad met veel groen en de groendienst heeft dan ook een hele kluif aan het onderhoud daarvan. Nu kan het in tijden van besparingen een goed idee zijn om deze kaart van burgerparticipatie te trekken. Er lijken mij meerdere voordelen aan gekoppeld: eenmaal meerdere dergelijke projecten lopen kan dit een zeker besparing opleveren qua personeelsinzet; bijna 18% van onze stadsmiddelen wordt besteed aan de groendienst: ik kan mij inbeelden dat ze in het college ook wel eens uw richting uitkijken als het aankomt op besparingen. het kan buurtbewoners in contact brengen met elkaar en de sociale cohesie versterken, er is ook een educatief aspect aan: de mensen van de groendienst hebben heel wat expertise in groenbeheer, plantensoorten, snoeien, enz. Dat deze kennis gedeeld wordt met de burger zal ook geapprecieerd worden. En omgekeerd zal een burger met groene vingers ook wel eens een goed idee hebben. en verder: werken met groen doet groen respecteren. De burger die zelf mee helpt aan het onderhoud van groen zal er ook meer aandacht en respect voor hebben. Daarom mijn voorstel om een proefproject op te zetten waarbij buurtbewoners onder begeleiding van de groendienst helpen een stuk van het groen te onderhouden. De expertise ten aanzien van het participatieve aspect kan uiteraard komen uit een andere dienst — evenzo voor het juridische kader dat eventueel nodig zal zijn. In elk geval zal zo’n proefproject ons heel wat leren en deze ervaring kunnen we gebruiken om andere soortgelijke projecten op te zetten.