Bruggelingen die verhuizen uit de binnenstad behouden al jaren parkeerkaart

23 April 2023

Bruggelingen die verhuizen uit de binnenstad behouden al jaren parkeerkaart

Op navraag van gemeenteraadslid Janos Braem (Groen) blijkt dat heel wat Bruggelingen na een verhuis uit de binnenstad hun parkeerkaart voor de binnenstad automatisch behouden.

In een antwoord op de schriftelijke vraag van het Groen-raadslid staat te lezen dat inwoners zelf moeten aangeven wanneer ze de stad verlaten, en dat dan pas hun parkeerkaart geschrapt wordt.

De bal ging aan het rollen toen Janos Braem, zelf inwoner van de binnenstad maar zonder auto, een brief in de bus kreeg naar aanleiding van de Autoloze Zondag in september 2022. Die brief was gericht aan de vorige bewoners – die daar nota bene al drie jaar niet meer woonden. De Stad deelde hen mee dat ze die ene dag met de auto niet overal zouden kunnen rijden. Pas nu komt aan het licht wat er aan de hand is. Het gaat om een technisch probleem, want het rijksregisternummer (en dus het adres) is niet gekoppeld aan het systeem van de parkeerkaarten. Zo blijven bewoners die misschien al jaren niet meer in de binnenstad wonen – al dan niet bewust – hun parkeerkaart behouden.

De burgemeester verwonderde zich in de gemeenteraad van februari dat het Groen-raadslid niet over de juiste gegevens beschikt wat betreft de parkeerkaarten, want hij krijgt ze regelmatig op zijn bureau. Die gegevens zijn een belangrijke input voor het beleid, maar nu blijkt dat die gegevens totaal niet accuraat zijn.

Groen Brugge vindt dat het parkeerbeleid in het centrum dringend moet herzien worden. “De parkeerdruk in onze mooie historische binnenstad is veel te groot. Er is in het centrum gewoon geen plaats voor al die wagens. Er dringen zich echt een aantal maatregelen op. Het niet meer toekennen van bewonerskaarten aan Bruggelingen die verhuizen uit het centrum is een evidente. Daarnaast kunnen we ook de derde en vierde parkeerkaart afschaffen en de parkeerduur voor bezoekers tot 2 uur beperken”, stelt Braem. De vele auto’s nemen namelijk kostbare plaats in van andere belangrijke zaken, zoals fietsenstallingen. “Duizenden Bruggelingen in de binnenstad hebben geen plaats om hun fietsen op straat te parkeren. Hun eigen huis is te klein en het voetpad moet natuurlijk vrijgehouden worden voor voetgangers. De Stad plaatst echter maar mondjesmaat extra fietsnietjes ten koste van parkeerplaatsen. Onze binnenstad moet een plek zijn waar het aangenaam leven is, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en zitbanken”, besluit het raadslid.

Janos Braem
Gemeenteraadslid

Bronnen:
Passage gemeenteraad over parkeerkaarten:
Antwoord schriftelijke vraag