Brugge voor jongeren

17 September 2012

   Ik woonde deze voormiddag een studievoormiddag bij:"Brugge(n) voor jongeren". Over maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge. De studie werd uitgevoerd door 'Uit de Marge' in opdracht van het stadsbestuur, OCMW Brugge en CAW Brugge. Een bedenking vooraf... Net een maand voor de verkiezingen wordt een afgewerkte studie gepresenteerd over jongeren in Brugge. Belangrijker hierbij is natuurlijk de uitvoering van de studie. Die werd naar de volgende legislatuur verschoven. Wetende dat het belastinggeld van de Bruggelingen goed moet worden besteed, is een degelijke en concrete uitwerking van de aanbevelingen in deze studie aan te raden. De analyse die werd voorgesteld was zeker waardevol. Het beeld van de pistachenootjes op bovenstaande foto verwijst naar de nootjes die wel eens bij een aperitiefje worden aangeboden. De open en halfopen noten worden meestal eerst uit het potje gehaald. De gesloten nootjes blijven liggen tot op het laatst. Misschien wordt van die overblijvers nog wel ééntje opgepikt maar binnenin de volledig gesloten schelp het nootje vinden, kost ons wel wat tijd en moeite. Kwetsbare jongeren zijn net als die gesloten noten.... Werken met kwetsbare jongeren blijft voor het stadsbestuur een belangrijk beleidspunt. Een gedeelde visie en gezamenlijk overleg tussen de verschillende actoren op het werkveld is een prioriteit. Er werd gepleit voor een gedeelde aanpak met een leefwereldgerichte visie. Omdat de aansturing voor dit alles best vanuit een sociaalpedagogische kader wordt gedaan, lijkt me de link met ons Groen voorstel: het brede onderwijs met ankerpunten bij de ouders en de buurt erg duidelijk. Ook werd tijdens deze voormiddag meermaals verwezen naar het nauwer aanhalen van stedelijk buurtwerk, jeugdopbouwwerk,... Ons Groen programma sluit hier ontzettend goed bij aan en verwijst naar een geïntegreerde aanpak wat betreft de jeugdwerking, het versterken van de band tussen het stadsbestuur met de jeugdraad. Waardoor de jeugdraad beter kan inspelen op de noden van de jongeren.  Belangrijk vond ik ook nog het feit dat werk, huisvesting, onderwijs en gezondheid ondermaats worden gerealiseerd voor de meest kwetsbare jongeren. Er werd verwezen naar het onbetaalbaar wonen in Brugge en de bijna onmogelijkheid voor deze jongeren om een kamer te huren.  Hier is dus werk aan de winkel.  Omdat we met Groen Brugge al lang pleiten voor betaalbaar wonen en het vereenvoudigen van procedures: zoals hier bij het huren van een kamer, weet ik des te meer dat we met Groen straks echt nodig zijn als partner in de nieuwe coalitie van ons stadsbestuur.                                                                                                                                          http://www.focus-wtv.tv/nieuws-van-hier?focus=5178