Brugge organiseerde zelf mobiliteitsproblemen

06 Mei 2013

Groen plus reikte vandaag een groene pluim uit aan de mensen van het Groot Gedelf. Deze geengageerde burgers zetten zich al jaren in om het debat rond de verbreding van het Schipdonkkanaal in de publieke arena te laten voeren, en niet in de politieke achterkamers. Waar zij begonnen als een David tegen Goliath konden zij door hun tomeloze inzet en sterke expertise opbouw zware mokerslagen toedienen aan het dossier. Intussen is de steun voor het Schipdonkkkanaal zoals we weten beetje bij beetje aan het verbrokkelen. Maar ondertussen blijven de meest rabiate verdedigers van het project de verschillende Brugse politieke afdelingen. Vooral de Brugse CD&V. Al jaren vertellen zij hetzelfde verhaal: het schipdonkkanaal is nodig om de mobiliteitsproblemen op te lossen op de Brugse ring. Het gaat hierbij vooral om de bruggen die een aantal uur per dag open staan. Het schipdonkkanaal zou dan de oplossing zijn voor de Brugse mobiliteitskwestie. Sammy roelant: "Mijn verbazing was immens toen ik in de notulen van de hoorzitting in het Vlaams parlement op 15/03 een volgende tussenkomst las van Dirk De Fauw:  Â“De heer Dirk De fauw antwoordt dat het Brugse stadsbestuur sinds lange tijd niet wil weten van de aanpassing van de bestaande infrastructuur omdat het vreest dat de verbreding van het Schipdonkkanaal er dan niet komt. " “Met andere woorden de files rond Brugge zijn een door de stad georganiseerde protesttocht pro schipdonkkanaal. Ik ben benieuwd of het bestuur dat ook zo aan de burgers durft te vertellen, dat ze jaren de belangen van de havenlobby hebben laten doorwegen op de mobiliteit van de Bruggeling.” aldus Sammy Roelant , Â“nog vorig jaar stelden wij voor om een nieuwe brug van Steenbrugge te bouwen. Maar toen zei burgemeester Moenaert dat dit niet kon zonder uitsluitsel over het Schipdonkkanaal. Nu blijkt dat de mensen die daar de voorbije jaren in file stonden, dat eigenlijk deden om het Schipdonkkanaal te steunen.” Want met de verkiezingen in aantocht wringt de CD&V zich in duizend bochten. Enerzijds wordt de beslissing omtrent het schipdonkkanaal uitgesteld anderzijds komt Minister Crevits nu op de proppen met een voorstel voor de Dampoortsluis en de brug van Steenbrugge. Het ultieme bewijs van de stelling dat de het ene toch zonder het andere kan. Met wiens voeten speelt men hier eigenlijk? Met Groen zijn we er van overtuigd dat de mobiliteitskwestie rond en in Brugge ook zonder een kanaal van etteliijke miljarden euroÂ’s kan opgelost worden. We zullen  zal het hier nu niet hebben over de spertijden van de boten die moeten verlengd worden, iedereen zegt dat immers al jaren. Daaromtrent is de enige vraag: Wie houdt dat tegen en met welke bedoeling? Dezelfden die vinden dat een slechte mobiliteit rond Brugge in het belang van de haven is? We zullen het ook niet hebben over het fietsverkeer naar de stad dat met 8,8% gezakt is sinds 2006. Nochtans is elke fietser een stuk file minder. Groen wil eindelijk een verstandige en duurzame mobiliteitsaanpak. Uit parkeertellingen die werden gedaan voor de evaluatie van het mobiliteitsplan in 2009 bleken slechts 45 % van de plaatsen bezet door inwoners met een parkeerkaart. Maw een heel groot deel van het verkeer in de Brugse binnenstad, en dus ook op de ring wordt teweeggebracht door bezoekers. En dat is ook niet verwonderlijk zolang met rotatieparkings in het centrum verkeer wordt binnengezogen in de stad! “Veeleer dan een kanaal van miljarden euroÂ’s als oplossing te zien, zou het Brugse stadsbestuur beter de rotatieparkings omvormen tot parkings voor bewoners, werknemers en verblijfstoeristen.” aldus Sammy Roelant, “Uitgebouwde randparkings met goede aansluitingen van openbaar vervoer en goedkope huurfietsen kunnen dan de dagbezoekers opvangen. Zo zal de ring van een groot deel van het verkeer ontlast zijn en de files verleden tijd. Bovendien kan het parkeerprobleem in de binnenstad worden opgelost waar in sommige gebieden een parkeerbezetting van meer dan 100 % is. Daarnaast wordt daardoor  naar Freiburgs model ook de geparkeerde auto meer uit het straatbeeld verwijderd en kan er aan een betere publieke ruimte gewerkt worden. Niets dan voordelen dus.”