Brugge ontgroent en vergrijst tegen 2030

06 Mei 2013

STADSBESTUUR STAAT GROTE UITDAGINGEN TE WACHTENSteeds minder jongeren, toenemende vergrijzing, vereenzaming en ontvolking: het zijn slechts enkele uitdagingen die Brugge te wachten staan tegen 2030. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse demografische voorspellingen van de studiedienst van de Vlaamse regering. Het zijn grote uitdagingen waar het stadsbestuur best nu al werk van maakt.Brugge is de enige van de dertig grootste steden in Vlaanderen die een negatieve bevolkingsgroei zal kennen: in 2030 zullen er bijna 3.000 Bruggelingen minder zijn. Brugge is ook een van de zeldzame steden binnen die top-30 met een afnemend aantal minveertienjarigen en onze stad is bovendien de sterkste daler. Bij de toename van het aantal tachtigplussers staan we daarentegen bovenaan. Het aantal huishoudens neemt wel toe en dat is volgens de cijfers volledig te wijten aan de sterke stijging van het aantal alleenstaande 65-plussers.Deze veroudering van onze bevolking brengt met zich mee dat er werk moet worden gemaakt van een aangepast woningenbestand, uitgebreide zorgvoorzieningen, het aanpakken van de vereenzaming en dergelijke. Nu is er zelfs geen begin van een plan hoe de bijna 4.500 bijkomende alleenstaande 65-plussers hun plaats zullen vinden in onze stad. We moeten het concept van ouderenzorg volledig herzien en beginnen daar best vandaag mee.Het Brugse beleid mag zich ook niet neerleggen bij de ontgroening, wat een dalend aantal jongeren inhoudt. Een vernieuwende economie, een open, kind- en jongerenvriendelijke stad, aandacht voor onderwijs, een bloeiend klimaat voor jeugdcultuur en goedkope, kwalitatieve woningen voor jongeren moeten de komende decennia een topprioriteit zijn voor onze stad.