Brugge is geen parking!

10 September 2012

Het idee is simpel: Brugge is geen parking! Om het mobiliteitsprobleem en meerbepaald het parkeerprobleem in Brugge aan te pakken wordt al snel de denkfout gemaakt dat er meer parkings nodig zijn.  Het tegendeel is waar.  Meer parkings trekken immers meer verkeer aan en dat kan niet de bedoeling zijn.  Het streefdoel is een verkeersvrije/autoluwe binnenstad.  Dit zal de aantrekkelijkheid van Brugge als toeristische trekpleister en winkelstad alleen maar vergroten en zal zeker niet leiden tot een 'dode stad', zoals werd gevreesd door vorige beleidsmakers.  Om dit te bewerkstelligen moet uiteraard voorzien worden in een alternatief. Park -en ride zones aan de invalswegen van Brugge met een permanente (elektrische) shutteldienst in combinatie met fietspunten over de stad verspreid, moeten een vlotte verbinding met de binnenstad mogelijk maken.  Dit zal de mensen aanzetten om de wagen buiten de stad te laten.  Bestaande parkeergelegenheid kan dienen voor bewoners en mensen die in Brugge werken of kan geheroriënteerd worden als fiets/wandelruimte. Nu laat de verbinding vaak te wensen over waardoor mensen er nog al te dikwijls voor kiezen om met hun wagen de stad in te rijden. Iemand die kiest voor het gebruik van de fiets behoudt maximale bewegingsvrijheid en kan veel gemakkelijker de stad doorkruisen dan iemand met de wagen.  Het netwerk van fietspunten kan voorzien worden van een app voor smartphones waarop men kan zien waar er nog fietsen ter beschikking zijn. Lees ook deel 2: waarom geen megaparking op de site van het Oud Sint Jan