Breid het “Parkeer en zorg”-project uit

30 Januari 2017

Op voorstel van de zorgsector wordt het kortparkeren voor zorgverstrekkers gerealiseerd binnen het ei van Brugge. Groen Brugge stelt voor om dit uit te breiden tot het volledige grondgebied Brugge, ttz ook in de blauwe zone en de randgemeenten. Charlotte Storme, gemeenteraadslid: “De parkeerdruk is al heel groot, ook in de randgemeenten, en zal nog groter worden door het verschuiven van de parkeerdruk. Voor een zorgverstrekker is tijd goud waard, en het aantal patiënten wordt strikt getimed. Voor de patiënt is een snelle interventie dan weer een evidentie.” Daarom pleit Groen Brugge om het kortparkeren met “Parkeer en Zorg” ook te realiseren in de blauwe zone en in de randgemeenten. In de binnenstad moet je een kaart voor zorgverstrekkers hebben, om dit kortparkeren te mogen doen. Andries Neirynck, voorzitter Groen Brugge “ We stellen voor om in de blauwe zone en randgemeenten  het kortparkeren “Parkeer en zorg” toe te laten mits een identificatie van de zorgverstrekker met aanduiding van het gsm-nummer. Dit moet volstaan om voor een garage met deze sticker te staan.” Meer info over het nieuwe parkeerplan: https://www.brugge.be/parkeren