Beter toerisme in plaats van meer toerisme

22 Oktober 2023

Beter toerisme in plaats van meer toerisme

Enkele dagen geleden werden de resultaten gepubliceerd van de tweejaarlijkse bewonersbevraging over toerisme.

Uit de survey blijkt dat de steun voor het toerisme in Brugge significant gedaald is. Het toerisme wordt door de Bruggelingen steeds negatiever ervaren. 71% van de inwoners voelt zich in zijn comfort beperkt door het toerisme en zelfs 51% heeft het gevoel dat de stad niet meer van de inwoners is.

“Dit is een heel zorgwekkende trend”, zegt raadslid Karin Robert (Groen). “Wij hopen dat dit een wake up call is voor het stadsbestuur. Het is duidelijk dat de balans in onze stad zoek is. Er moeten dringend maatregelen genomen worden om het toerisme in Brugge beter te sturen”.

In plaats van meer toerisme streeft Groen naar beter toerisme. “De Stad moet duidelijke keuzes maken: minder excursionisme en cruises, meer verblijfs- en congrestoerisme. Dat is precies wat de hotelsector wil, maar dat is ook wat de Bruggelingen aanbevelen in de bewonersbevraging. 71% van de inwoners wil dat we focussen op bezoekers die inhoudelijke verdieping nastreven en die de tijd nemen om de stad te ontdekken. Tegelijkertijd is er veel minder draagvlak voor dagjestoerisme, excursionisme en cruisetoerisme”, stelt fractieleider Raf Reuse (Groen) vast.

De partij wil dan ook deze belastende vormen van toerisme verder beperken. Zo stelt Groen voor om het aantal cruiseschepen in Zeebrugge te verminderen en excursietoerisme met bussen te spreiden in de tijd.

“Als zelfs de toeristen Brugge te druk vinden dan is er iets niet ok met de evolutie van het toerisme in onze stad en begint de balans toch wat over te hellen naar té veel, té druk. Wij willen het draagvlak voor het toerisme, een van de economische pijlers van onze stad, vrijwaren”, besluiten de raadsleden.  

Raf Reuse en Karin Robert
Gemeenteraadsleden