Afvalberg verminderen begint bij de crèche!

31 Augustus 2020

Afvalberg verminderen begint bij de crèche!

Iedereen heeft er ooit zelf in gezeten en doet/deed ze aan bij zijn of haar eigen kinderen: luiers. Vaak zijn dat echter wegwerppampers die uiteindelijk op de afvalberg terechtkomen. Gedurende de luierperiode van één kind wordt er gemiddeld 1000 kg niet tot moeilijk recycleerbaar restafval geproduceerd. Een probleem waar ik iets wil aan doen: “Wasbare luiers bieden een alternatief voor de wegwerp-variant. Ze zijn herbruikbaar en komen daardoor niet of minder snel op de afvalberg terecht. De initiële kost bij de aankoop van een startpakket wasbare luiers is echter een financiële drempel voor veel jonge ouders. Daarom ijver ik dat de stad deze pampers subsidieert. Een financiële stimulans zal Bruggelingen aanzetten om ze te gebruiken”.

Al 120 Vlaamse gemeenten subsidiëren herbruikbare luiers. In West-Vlaanderen hebben 22 gemeenten een dergelijke subsidie. Brugge kan als centrumstad niet achter blijven, vind ik.

Daarnaast kan de Stad dit ook stimuleren in de kinderopvanginitiatieven. Jammer genoeg is dit nu nog te weinig het geval. Als ouders zelf wasbare luiers willen meebrengen naar de crèche, maar toch 2 euro moeten betalen voor de niet-hernieuwbare luiers die er worden gebruikt, klopt iets niet. Daarmee wordt het gebruik van wasbare luiers ondergraven en al zeker niet gestimuleerd. Dit is een concreet voorbeeld uit een crèche in Brugge.

Tot slot wijs ik ook op het toenemend gebruik van luiers door ouderen. Ook personen die incontinentiemateriaal nodig hebben, gebruiken vaak wegwerpartikelen. Als gevolg van de snel groeiende groep ouderen kan er verwacht worden dat de afvalstroom van incontinentiematerialen nog aanzienlijk zal groeien in de komende jaren. Het is daarom belangrijk niet alleen een oplossing te vinden voor de afvalstroom afkomstig van luiers, maar ook voor de afvalstroom afkomstig van incontinentiemateriaal.

Ik hoop dat mijn voorstel positief onthaald wordt door het stadsbestuur. Het gebruik van herbruikbare luiers is immers goed voor iedereen. “De kost voor de verwerking en ophaling van restafval wordt deels door de gemeenschap betaald. Het actief stimuleren vanuit de gemeente tot het verminderen van de afvalberg zal bijgevolg dus ook een rechtstreeks voordeel hebben voor de gehele gemeenschap”.

Karin  Robert
Gemeenteraadslid