Actualisatie Kadastraal Inkomen

29 Mei 2022

Actualisatie Kadastraal Inkomen

Vandaag de dag heffen we met de stad belastingen om onze inwoners een zeer goede dienstverlening in ruil te geven. Een van de belangrijkste inkomstenbronnen is het kadastraal inkomen. Dat is een belasting op de kwaliteit van je woning. Het is ook een van de enige manieren om eigenaars die veel woningen bezitten te belasten.De laatste herwaardering van de KI’s in België dateert van 1975, dat is 47 jaar geleden! Het is namelijk de bedoeling voor gezinnen die geen omgevingsvergunning indienen, dat ze dat zelf gaan doen. Ze moeten dus zelf aangeven dat hun woning beter comfort biedt. Heel wat mensen doen dat, maar heel veel anderen ook niet. Zo ontstaat er een grote oneerlijkheid. Verschillende eigenaars die exact dezelfde woning bezitten, kunnen zo een verschillende belasting betalen. De eerlijkste inwoners het meest.

Het spijtige aan de situatie is dat de de federale overheid de verschillende KI’s beheert, maar dat het eigenlijk de steden en gemeenten zijn, die er de meeste inkomsten van halen. Daarom nemen verschillende gemeentes zelf initiatief om KI’s te herwaarderen. Zo gingen Lier, arrondissement Mechelen en Leuven hiermee al aan de slag. Ze vroegen een lijst op van de eigenaars die geen badkamer en centrale verwarming in hun huis hadden. Toen ze die lijst doorkregen van de dienst, schreven ze die mensen aan om hun bestaande toestand aan te geven.
Daarom enkele vragen.

  • Wat is de schatting van het mislopen van geld door KI’s die niet zijn aangegeven door de eigenaars?
  • Geeft de stad bij elke omgevingsvergunning de nieuwe toestand van de woning door aan de AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie)?
  • Is de stad bereid om de KI’s terug te actualiseren door middel van de methode die hierboven beschreven staat? De uitleg is te vinden in het magazine Lokaal en ongetwijfeld ook bij VVSG.

Janos Braem
Gemeenteraadslid