Aanpak vervuiling van de Brugse reien.

25 Juni 2023

Aanpak vervuiling van de Brugse reien.

De kwaliteit van het water in de Brugse reien is aanzienlijk verbeterd sinds de jaren 1970.

Dat is te danken aan de aanpassingen aan het rioleringsstelsel en de systematische controle op illegale lozing van afvalwater. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Daarom kocht Stad Brugge onlangs nog overstortsensoren aan. Met Groen Brugge pleiten we overigens al jaren voor een grondige aanpak van de laatste maar hardnekkige vervuilers van de reitjes en een efficiënte aanpak van de overstorten.

Desondanks was er enkele weken geleden terug een ernstige vervuiling met olie en septisch materiaal op de reitjes. De vervuiling bereikte ondertussen de Lange Rei waardoor onder meer Sint-Leo/Hemelsdaele hun jaarlijkse sprong in de reitjes diende te vervangen door een watergevecht op de speelplaats.

Enkele vragen omtrent deze vervuiling:

  • Is de oorzaak van de vervuiling ondertussen gevonden en aangepakt
  • Werden alle overstortsensoren ondertussen aangebracht
  • Werken de overstortsensoren naar behoren
  • Op hoeveel plaatsen wordt er nog septisch afval geloosd in de reitjes
  • Is er een timing vastgelegd om die laatste hardnekkige loospunten aan te sluiten op het rioleringsnet?
  • Is er een subsidiereglement om deze laatste loospunten aan te pakken of kan het overwogen worden om een dergelijk subsidiereglement te realiseren?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid