WZC Minnewater mag geen hotel worden

28 Februari 2021

WZC Minnewater mag geen hotel worden

Met de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Pietersmolenwijk kan WZC Minnewater een nieuwe bestemming krijgen. De OCMW-raad beslist volgende week om het historische gebouw terug te nemen van welzijnsvereniging Mintus. In het dossier valt de volgende passage te lezen: “In de nasleep van de publieke ruchtbaarheid die aan dit dossier werd gegeven, is er door diverse geïnteresseerde partijen geopperd dat de Minnewatersite zich perfect zou lenen voor een hotel, op wandelafstand van het nieuwe beurs- en congrescentrum. Met deze nabestemming van (een deel van) de Minnewatersite zou het rendement van de PPS kunnen gemaximaliseerd worden en zouden ook het meeste middelen kunnen worden gegenereerd in functie van de privaat te financieren maatschappelijke return. Eerdere feedback vanwege de dienst ruimtelijke ordening van stad Brugge leert evenwel dat een hotel op de Minnewatersite volgens de heersende opvattingen niet evident is, hoewel een standpunt namens het college van burgemeester en schepenen hieromtrent vooralsnog ontbreekt”.

Er wordt dus geopperd om van het Minnewater een hotel te maken. Geen goed idee, klinkt het bij gemeenteraadslid Charlotte Storme (Groen): “De nieuwe bestemming van het Minnewater moet een antwoord bieden op de noden van de Bruggeling. Een extra hotel is dat zeker niet. Bovendien lijkt mij dat een hotel op die locatie in strijd is met de hotelstop, zoals trouwens reeds aangegeven wordt in het verslag zelf”. Storme wil dat er een breed debat komt over de herbestemming van het Minnewater. “De site is groot en biedt enorm veel mogelijkheden. Tegelijkertijd is het een gebouw dat elke Bruggeling kent. Daarom moeten de noden en wensen van onze inwoners in kaart worden gebracht en een participatietraject worden opgestart. Een debat en een project met en voor burgers, met en voor middenveldorganisaties, eenieder die constructief wil mee nadenken over hoe we van site Minnewater een mooi en zinvol project kunnen maken”.

Charlotte Storme,
Gemeenteraadslid