Woonwagenterrein in Brugge: waar? wanneer?

12 Augustus 2014

“Wonen is een recht voor iedereen, ook voor woonwagenbewoners. In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt de stad samen met het OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein.”Zo luidt punt 56 van het Brugs bestuursakkoord, en Groen Brugge steunt dit onverkort. Maar tot heden blijft het wachten op de uitvoering ervan. Op dit moment hebben 20 woonwagens halt gehouden op een braakliggend stuk grond aan de Expresweg, ter hoogte van de Blauwe Toren. De burgemeester verklaarde al dat ze er illegaal staan en zullen moeten vertrekken. Een oplossing is dringend. Groen Brugge vraagt zich af wat de plannen zijn van het Brugs stadsbestuur.   De VVSG meldt dat er zo’n 950 woonwagengezinnen in Vlaanderen wonen (cijfers 2011). Ze worden beschouwd als een etnisch-culturele minderheid wegens hun maatschappelijke kwetsbaarheid. Samen met ongelofelijke voorvallen als het verdrijven van woonwagenbewoners met luide muziek in Landen, wijst dit erop dat er dringend reguliere terreinen opengesteld moeten worden. Zowel de provincie West-Vlaanderen, als Brugge engageerden zich om doortrekkersterreinen open te stellen. Tot heden bleef het beleid echter steken bij lippendienst. “We vragen ons af waarom men dit voor zich uit schuift,” vraagt Bruno Mostrey, gemeenteraadslid voor Groen, zich af. “We zijn benieuwd naar wat er heden qua plannen in het verschiet ligt.” Bovendien bestaat er vanuit Vlaanderen een financiële tegemoetkoming bij de aanleg van doortrekkersterreinen.“En als het uitkiezen van een vast terrein niet snel lukt — om wat voor redenen dan ook — stellen we voor om met tijdelijke oplossingen voor de dag te komen,” oppert Mostrey. “Als we nu voor één, twee,.. jaar een terrein uitkiezen waar we het verblijf van woonwagens regulariseren en de de nodige praktische voorzieningen in orde maken. De weerstand zal daardoor veel kleiner zijn. En eigenaars zullen gemakkelijker meegaan om hun terrein beschikbaar te stellen in een tijdelijk verhaal. Het lijkt me belangrijk voor deze rondtrekkende burgers dat ook zij zich ook eens ergens welkom kunnen voelen. En een provisoire oplossing kan een opstap zijn naar een duurzame...” Bruno MostreyGemeenteraadslid Brugge