Windmolenpark Belwind plant werken in het hoogseizoen

06 Mei 2013

Geacht college Een wandeling in Zeebrugge leerde me dat de werken voor de offshore windmolenparken goed opschieten.  Men is nu namelijk bezig met voorbereidende werken ter hoogte van de Londenstraat.  Dit blijken de voorbereidende werken te zijn voor het aan land brengen van de kabels die de aangemaakte elektriciteit zullen vervoeren. Ik vernam daar ook dat het hier gaat om de kabels van het Belwind project. Ik ben dus even naar de site van dit project gaan kijken en inderdaad, op het door Belwind gepubliceerde kaartje kun je mooi zien dat de kabels van het Belwind project aan land komen ter hoogte van de strandwijk van Zeebrugge. Op dezelfde site vind je ook een planning van de werken terug en daar begint het schoentje te knellen.  Wat lees ik: juni – augustus 2010: export kabel.  Deze export kabel is dus de 52 km lange kabel die de elektriciteit zal vervoeren van het windmolenpark naar land. Men zal dus die kabel aan land brengen en koppelen met de landkabel in volle seizoen! Verder zoekend naar informatie kom ik terecht op de site Bruggebereikbaar van de stad Brugge zelf waar een bewonersbrief gepubliceerd wordt die alles keurig uitlegt. De eerste fase is nu bezig en bestaat uit een gestuurde boring vanaf het strand naar de polder toe ter hoogte van de Londenstraat.  Op het strand wordt een bouwput gebouwd waar in de tweede fase de aansluiting tussen de landkabel en de zeekabel wordt gerealiseerd.  Dit laatste zal in juli en augustus minstens veertien dagen hinder op het strand met zich meebrengen.  Er zullen eveneens een veertigtal strandcabines moeten verhuizen. De meest logische vraag bij dit alles is of die werken niet in september of oktober kunnen gebeuren? Het antwoord zal neen zijn dat weet ik al, maar de vraag is natuurlijk hoeveel inspanning de stad Brugge heeft gedaan om dit te bereiken.  Om te bereiken dat ons familiestrand niet nog eens extra belast wordt. Voor mij is het duidelijk dat een dergelijke ingreep op het strand in volle seizoen op bv het strand van Knokke of Blankenberge onmogelijk zou zijn.  Maar hier gaat het natuurlijk niet om toeristen zoals op de voornoemde stranden, want die toeristen moeten in Brugge rondlopen.  Het gaat hier slechts over het familiestrand van de modale Bruggeling, dus wellicht het vechten niet waard, denk ik dan. In diezelfde periode krijgen de strandbezoekers er dan ook nog Polé Polé bovenop (6 to 8 augustus) Het wordt dus een drukte van jewelste op het Zeebrugse strand.  Wellicht niets meer aan te doen maar mogelijks kan de stad de pil nog verzachten door een aantal compenserende maatregelen te nemen ten overstaan van diegenen die het meest zullen leiden onder dit alles: de horeca uitbaters en de bezitters van een cabine.  Waarom bv niet de taks op de terrassen voor een jaar afschaffen en de huurprijs voor het plaatsen van een strandcabines een jaar niet innen.  Dit zou een mooie geste kunnen zijn naar die twee groepen Bruggelingen.  Besluitend twee vragen: Welke stappen heeft de stad gezet om de te vermijden dat de werken op het strand van Zeebrugge, in functie van het Belwind project, in volle seizoen plaatsvinden? Indien er aan de te verwachten overlast geen ontkomen meer is, is de stad dan bereid om compenserende maatregelen uit te werken ten overstaan van de horeca uitbaters en de badkarbezitters te Zeebrugge? Guido Maertens Raadslid