Wateroverlast verkaveling Sint-Trudostraat

29 Januari 2023

Wateroverlast verkaveling Sint-Trudostraat

“Het ligt in een signaalgebied en ik vrees dat de nieuwe Vlaamse watertoetskaarten ook niet positief zullen zijn voor enkele percelen”

Tijdens de kerstvakantie kregen enkele bewoners in de omgeving van de Sint-Trudostraat in Assebroek te maken met wateroverlast in hun tuin. Zij gaven aan dat dit meer was dan normaal bij hevige regenval en dat dit te maken heeft met de verhardingen voor de geplande verkaveling in de Sint-Trudostraat. Het gebied waar de woningen en appartementen zouden komen is inderdaad watergevoelig, zegt gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen). “Het ligt in een signaalgebied en ik vrees dat de nieuwe Vlaamse watertoetskaarten ook niet positief zullen zijn voor enkele percelen”. Reuse vraagt op de komende gemeenteraad of er ondertussen maatregelen werden genomen om de impact op de tuinen van de omwonenden te milderen. Hij vindt bouwen in watergevoelig gebied tout court onverstandig. “Deze plaatsen fungeren als een natuurlijke spons. We mogen die niet zomaar verharden. Bij het al dan niet verlenen van de vergunning voor de woningen in de Sint-Trudostraat moet de watertoets bindend zijn. Aan de Vlaamse Regering vraagt Groen om onbebouwde signaalgebieden een zachte, groene bestemming te geven”.

De initiatiefnemers voor de verkaveling zijn Vivendo en de West-Vlaamse Intercommunale. Na de Mispelaar dus opnieuw sociale woningen op waterzieke grond. Het Groen-raadslid stelt zich vragen bij het beleid van de huisvestingsmaatschappij. “Door dergelijke percelen te verwerven en pogen te ontwikkelen creëren ze mogelijks wateroverlast voor toekomstige bewoners en hypothekeren ze hun eigen doelstelling: het realiseren van meer betaalbare woningen. De huisvestingsmaatschappij moet dringend van koers veranderen. Groen vraagt al jaren om binnen de bestaande verharde ruimte nieuwe woonprojecten te realiseren, sociale woningen sneller te renoveren, een stadsontwikkelingsbedrijf op te richten, eigen stadsgronden en -gebouwen in te zetten... Daar wordt helaas nooit op ingegaan.”

Raf Reuse
Gemeenteraadslid