Waarom geen megaparking op de site Oud Sint-Jan

30 September 2012

Het museum of history kreeg een andere naam en zijn plaats op de markt en dat is een goede zaak. Daarmee is de site Oud St Jan echter nog niet gered. De huidige meerderheid houdt voor dat zij de bevolking heeft geraadpleegd en dat er wel degelijk een megaparking mag gebouwd onder de gronden van Oud St-Jan. Het is mijn inziens geen argument dat dit nodig zou zijn voor de uitbouw van de site tot groot congrescentrum.  Een van de troeven voor het Oud St-Jan is immers de nabijheid van het station waardoor mensen die op congres komen, zowel uit binnenland maar a fortiori uit het buitenland, perfect met het openbaar vervoer het Oud St-Jan kunnen bereiken. Als deze plaats zou worden uitgekozen om een parking van 500 plaatsen te bouwen (of te graven), dan zal dit inderdaad verkeersoverlast veroorzaken in de kleine, nauwe straatjes rond het Oud St.-Jan.  Dit is de terechte vrees van omwonenden, studies wezen dit uit (tot 2 extra autobewegingen per MINUUT).  Al te gemakkelijk worden beslissingen genomen die zogezegd de prosperiteit van de stad op het oog hebben, maar die niet stil staan bij de effecten op de omgeving. Omgekeerd lijkt het of de omgeving  tegen de vooruitgang is.  Niets is uiteraard minder waar.  Dit hoeft ook niet in strijd te zijn met de doelstellingen van de uitbaters van het Oud Sint-Jan.  Onlangs werd er een congres van +2000 mensen georganiseerd.  Dit is perfect verlopen, ook zonder dubbele of driedubbele parking.  Organisatoren waren lovend over de bereikbaarheid van de site en de stad.  Met de trein is Brugge immers makkelijker bereikbaar dan met de wagen.  De vraag kan gesteld worden of een congresruimte met een capaciteit van méér dan 2000 mensen noodzakelijk is in de Brugse binnenstad.  Het is duidelijk dat het gelobby van het kapitaal achter MOH het stadsbestuur heeft aangezet tot het nemen van haastige en heimelijke beslissingen.  De vluchtigheid van hun maatregelen werd reeds onderstreept door het vernietigen van de beslissing omtrent het koetshuis en de bouwvergunning door de raad van state. Het gemeentebestuur schiet zichzelf in de voet (of in de voet van die na hen komt) als ze diezelfde kortzichtigheid aanhoudt bij verdere beslissingen.  Het is duidelijk dat een masterplan nodig is voor het Oud St.-Jan.  Een masterplan dat, conform de bepalingen in de erfpachtovereenkomst met de eigenaressen-kloosterorde, het algemeen nut tot doel strekt.  De stad heeft de site immers in concessie voor een luttele 2500€ (!) per jaar.  Jammer genoeg heeft het nooit de spreekwoordelijke ballen aan het lijf gehad om er zelf iets te verwezenlijken.  In plaats daarvan werd de site voor hetzelfde pietluttige bedrag doorgeschoven naar een Spaanse investeringsgroep.   De inkomsten van de gigaparking zouden dus Brugge zelfs niet ten goede komen.  Enkel de factuur voor heraanleg van straten en voor overlast blijft de Brugse belastingbetaler zijn deel.  Traditionele partijen zien de parking nu evidamente als topic bij uitstek om garen bij te spinnen.  Het is in verkiezingstijden bon-ton om voor een congrescentrum te zijn (dat Brugge zogezegd als congresstad op de kaart zou zetten) en voor ontwikkeling en voor vooruitgang.  Maar het is maar al te goedkoop en gemakkelijk om luid te schreeuwen dat je voor ondernemen bent zonder alle elementen in kaart te brengen en de alle belanghebbenden op zijn minst te horen.  Het is jammer dat niet eerder rond het station gekozen werd voor een parking met minstens 1 verdiep meer boven -en 1 verdiep meer onder de grond.  Daar was plaats voor hoogbouw en deze parking ligt wel buiten het eigenlijke stadscentrum. Brugge mag niet teren op goedkoop succes maar moet uitdagingen durven aangaan. De handschoen moet worden opgeraapt, niet de handdoek geworpen….         ….