Voorstel vondelingenschuif breder bekeken...

29 Januari 2023

Voorstel vondelingenschuif breder bekeken...

In Antwerpen, Borgerhout, werd een vondelingenschuif geopend door vzw Moeders voor Moeders, in september 2000.

In een woning in de woonwijk de Blauwe Poort in Brugge werd begin januari ‘23 het levenloos lichaampje van een pasgeboren baby gevonden. De 23-jarige moeder werd kort daarna opgepakt. Een gerechterlijk onderzoek volgt. Al vlug volgt een pleidooi van raadslid S. Sintobin, VB, om ook in Brugge een vondelingenschuif te overwegen.

Wat geschiedenis hierbij is belangrijk, zegt raadslid Karin Robert, Groen.

“In Antwerpen, Borgerhout, werd een vondelingenschuif geopend door vzw Moeders voor Moeders, in september 2000. Ze werd geopend door Alexandra Coolen, volksvertegenwoordiger Vlaams Belang en notoir tegenstander van abortus. De vondelingenschuif werd door VB gekaderd in een verhaal van anti - abortus. Een kind te vondeling leggen is strafbaar in België. Art. 423 Sw bepaalt dat het verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen gestraft wordt. De vondelingenschuif bevindt zich dus wettelijk op glad ijs. Toch is de vondelingenschuif opgestart in Borgerhout na duidelijke afspraken tussen stad Antwerpen, het OCMW en het parket die de situatie gedoogd. Een aanvraag in Evere door vzw Corvia, in februari 2021, werd afgewezen en de gemeente besliste, na inwinnen van adviezen, om de vondelingenschuif definitef te verbieden.”

Met Groen pleiten we voor een bredere aanpak.

De vondelingenschuif biedt misschien wel een veilige oplossing voor het kind, niet voor de moeder. Vrouwen die hun baby te vondeling leggen, hebben immers een bevalling zonder medische zorgen achter te rug, met gevaar voor eigen leven en dat van hun kind. Een vondelingenschuif komt wel tegemoet aan bepaalde noden van de moeder binnen bepaalde groepen.

“De vraag is natuurlijk”, zegt raadslid Robert, “wie die vondelingenschuif gaat bemannen of bevrouwen als die er komt in Brugge? Welke procedures er gevolgd zullen worden? Wie verantwoordelijk zal zijn? En of de stad zelf een dienst zal en wil ondersteunen die eigenlijk illegaal is?”

Groen stelt dat werken aan versterking van de perinatale zorg en lokale preventie en gezondheidspromotie een must is. Het is het OCMW die hierbij een belangrijke rol moet spelen om vrouwen die ongewenst zwanger zijn op te vangen. Nog beter is ongewenste zwangerschappen te helpen voorkomen door in te zetten op sensibilisatie, gratis verspreiden van condooms, …

‘Hebben we trouwens een geintegreerd gezondheidsprogramma voor vrouwen vanaf de periode voor de conceptie tot de kinderen naar de basisschool gaan? Wordt hiervoor lokaal samengewerkt met ziekenhuizen, diensten geestelijke gezondheidszorg,…?  Een lokale ervaringsdeskundige in dienst hebben om jonge meisjes en vrouwen te informeren en te begeleiden in de verband zou goed zijn. Dit zijn trouwens ook aanbevelingen vanuit het Riziv en ‘Dokters van de Wereld’”, stelt het raadslid.

Op dit moment is het in België niet mogelijk om te bevallen zonder je identiteit kenbaar te maken. Met Groen pleiten we eerder om een vorm van ‘discreet bevallen’ mogelijk te maken, mits de nodige omkaderende maatregelen. De naam van de moeder wordt niet op de geboorteakte vermeld, maar haar gegevens worden wel bewaard en geregistreerd via het ziekenhuis. Zo kan zij later, wanneer het kind op zoek gaat naar zijn of haar roots, opgespoord worden.

Karin Robert
Gemeenteraadslid