Voetbalstadion

09 Augustus 2018

Voetbalstadion

Groen Brugge gaat voor een stadion op de Jan Breydelsite.

Al jaren wordt er aan de voetbalsupporter van Club Brugge een stadion beloofd en telkens wordt die voetbalsupporter aan het lijntje gehouden. Steeds worden locaties voorgesteld die geen rekening houden met milieu, wateroverstroming of open ruimte en telkens worden de projectontwikkelaars terug gefloten. Dit is niet Groen Brugge die hierover beslist, maar wij hebben wel al telkens gelijk gekregen door de hogere juridische instanties. Wij kiezen voor een voetbalstadion die past in Brugge, rekening houdend met onze schaarse open ruimte en wateroverlast voor heel wat mensen.

We willen voor een nieuw stadion geen open ruimte innemen. Dit kan door te kiezen om het bestaande stadion te vernieuwen en de capaciteit zelfs uit te breiden. Dit was de beste optie in de haalbaarheidsstudie in 2007 van de toenmalige Vlaamse Bouwmeester Marcel Smets, op vraag van het stadsbestuur en Patrick Moenaert.

De huidige locatie aan het Jan Breydel, biedt een aantal voordelen; geen inname van open ruimte, een betere ontsluiting door openbaar vervoer, horeca in de buurt (de middenstand van Sint-Andries kan zo blijven meegenieten van de voetbalsupporters) en gemakkelijker met de fiets te bereiken.

De verhoogde mobiliteitsimpact kan opgevangen worden, door gebruik van bestaande randparkings, zoals Veemarkt, Kinepolis en Vives. Van op de expressweg kunnen auto’s daar naartoe geleid worden en er dient ook gewerkt te worden met evenementenvervoer en supportersbussen/pendelbussen, die over en weer kunnen rijden. Dit was perfect mogelijk bij Euro 2000, op dezelfde site.

Deze vlotte bereikbaarheid is voor een stadion in het noorden van Brugge geen optie. De expressweg kan de grote toestroom aan 40 0000 supporters niet aan, zeker niet als die supporters direct op een parking van slechts 7 200 plaatsen uitkomen. Hierdoor zal ook het regulier verkeer volledig vast komen te zitten. Er is nog steeds geen duidelijkheid over alternatieven die supporters naar het stadion kunnen brengen zoals speciale treinen of trams. De Lijn wil geen bijkomende bussen inleggen, evenementenvervoer moet voorzien worden door de stad of de club zelf.

Voor ons is het duidelijk, volg de visie van de Vlaamse Bouwmeester, hou rekening met het milieu en kies zo snel mogelijk voor een verbouwde Jan Breydel of een nieuw vlak ernaast. Zodat de supporter hun langverdiend stadion krijgen.