Mobiliteit

23 Augustus 2018

Mobiliteit

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: NIEUWE LEGISLATUUR VRAAGT DRINGEND NIEUWE VISIE OP MOBILITEIT EN OPENBAAR VERVOER

De afgelopen Legislatuur stond in het teken van een hoog oplopende discussie tussen De Lijn en de stad Brugge over de bediening van de binnenstad. De discussie werd soms zeer persoonlijk gevoerd waarbij de (directie van) De Lijn voor de burgemeester kop van Jut was. Het gevolg van zes jaar gebakkelei is zichtbaar in omgelegde reisroutes, haltes die soms wel, soms niet gebruikt kunnen worden, een afkalvend busgebruik en eigen stedelijke dieselbusjes die je kunt gebruiken om van het Zand naar de Brooklyn te rijden. Voorgesteld als een gedurfde, vernieuwende visie is dit eigenlijk een regelrechte afgang voor een stad als Brugge die jarenlang schouder aan schouder met De Lijn de voortrekker was voor duurzame mobiliteit.

Groen Brugge ziet het anders en beter:

“Het openbaar vervoer is een partner voor een autovrije en toch bereikbare binnenstad.”

Groen pleit inderdaad voor een autovrije binnenstad. Gedaan met het wikken en wegen rond autoLuw: de centrale kernzone rond de Steenstraat, Geldmuntstraat, Markt en Wollestraat kan en moet autovrij gemaakt worden. Wat gemotoriseerd verkeer betreft, mogen alleen openbaar vervoer en taxi's, bewoners, mindervaliden en Leveranciers (binnen venstertijden) deze zone nog binnen. Twee beweegbare paaltjes aan Sint-Salvator en aan de Geldmuntstraat volstaan om dit in te voeren. Het is een simpel systeem dat in heel veel steden al jaren en met succes toegepast wordt.

"Het openbaar vervoer is er niet om met de mensen rond te rijden."

Deze nieuwe mobiliteitsaanpak voor de kernzone koppelen we aan een nieuwe en realistische visie op het openbaar vervoer.

Vanuit de leefbaarheid pleiten we er voor alle dieselbussen uit de binnenstad te weren en deze te vervangen door hybride bussen.

De stervormige bediening van de binnenstad botst de Laatste jaren op zijn grenzen. Heel wat diensten en Loketfuncties zijn de jongste jaren uit de binnenstad verdwenen en hebben zich o.a. rond het station gevestigd. Maar veel reizigers van en naar de deelgemeenten krijgen nog altijd hun sightseeing tour door de binnenstad, met bovenop het risico op bijkomend tijdverlies aan de bruggen. Het aantal bussen dat door de binnenstad rijdt kan volgens ons drastisch omlaag.

Lijsttrekker Raf Reuse is duidelijk over het uitgangspunt: "Mobiliteit raakt ons dagelijks en is te belangrijk om te zweven. Wij beloven u dus geen trambussen, maar houden de voeten op de grond en pakken uit met een echt realistische oplossing. Ons plan biedt de kans met een nieuwe lei te beginnen na zes jaar loopgravenoorlog met De Lijn. Groen Brugge is dan ook klaar voor een constructief gesprek met De Lijn hierover.”

Voor de stadslijnen voorzien wij een dubbel systeem:

  • Directe verbindingen vanuit de deelgemeenten via de ring naar 't Zand en Station. Deze stadslijnen blijven buiten het ei en vermijden zo heel wat bruggen van de ringvaart en het bijhorende tijdsverlies. Scheepsdalebrug en de Dampoort zijn quasi niet te vermijden, maar hebben met de Krakele- en Warandebrug een mogelijk alternatief met beperkte omweg.
  • De binnenstad krijgt drie specifieke centrumlijnen die vertrekken aan het station /’t Zand. Deze blijven binnen het ei en verknopen aan de stadspoorten met de directe lijnen op de ring. Door binnen het ei te blijven, vermijden de centrumbusjes de bruggen van de ringvaart en het bijhorende tijdsverlies.
  • We koppelen elke centrumlijn aan een van de stadslijnen zodat reizigers van bv. Sint-Pieters, Koolkerke/Sint-Jozef, Sint-Kruis het centrum toch ook zonder overstap kunnen bereiken.

De centrumlijnen doen steeds dezelfde haltes aan en hebben dus geen aparte route meer voor de zaterdagnamiddag of shoppingzondag.

Als aanzet tot verder overleg met De Lijn hebben we zelf een concreet voorstel uitgewerkt:

Reisweg A: station - ‘t Zand - Hoefijzerlaan - Gulden Vlieslaan - Ezelstraat - Sint- Jacobsstraat - Markt - Wollestraat - Eeckhoutstraat - Garenmarkt - Nieuwe Gentweg - Gentpoortstraat - Gentpoortvest - Bargeweg - ring - station

Reisweg B: station - ’t Zand - Zuidzandstraat - Sint-Salvator Kerkhof - Heilige Geeststraat - Mariastraat - Oude Burg - Wollestraat - Markt - Vlamingstraat - Academiestraat - Spiegelrei - Lange Rei - Komvest - koningin Elisabethlaan - Gulden Vlieslaan - Hoefijzerlaan - ’t Zand - station.

Reisweg C: ‘t Zand - Station - Bargeweg - Katelijnestraat - Dijver - Braambergstraat - Predikherenstraat - Predikherenrei - Kazernevest - Kruispoort - Langestraat - Hoogstraat - Boomgaardstraat - Korte Ridderstraat - Sint-Jansstraat - Sint-Jansplein - Kraanplein - Vlamingstraat - Sint-Jorisstraat - Vlamingdam - koningin Elisabethlaan - Gulden Vlieslaan - Hoefijzerlaan - 't Zand - station.

Fractieleider Marleen Ryelandt vat het busplan samen: "Ons groene busplan biedt de reizigers betrouwbare directe verbindingen vanuit de deelgemeenten. Er komen minder bussen in de binnenstad zonder afbreuk te doen aan de bediening. We voorzien ook een betere spreiding van de buslijnen. De Sint-Jorisstraat is in de afgelopen jaren omgetoverd tot de drukste busstraat van Brugge. Dit heeft geleid tot grote en zeer terechte ergernis bij de bewoners en is hét bewijs bij uitstek van een gebrek aan visie. In ons plan slagen we erin het aantal bussen daar te beperken tot 3 a 4 per uur. En dit zonder ook maar één straat onevenredig te belasten. ”