Noorden van Brugge

23 Augustus 2018

Noorden van Brugge

Speerpunten

 

 • De Leefbaarheid van de inwoners centraal stellen, dit kan enkel met een sluis aan het verbindingsdok in plaats van de Visart.
 • Havenuitbreiding vooral laten concentreren in de voorhaven

Het Noorden van Brugge bevindt zich het verst van het stadscentrum, maar is voor Groen Brugge even belangrijk.

Het Noorden behelst vier gemeenten die een totaal andere aandacht nodig hebben dan deze die uit gaat naar 't stad. Dudzele, een typisch rustiek polderdorp met een landelijk karakter. Lissewege, dat zichzelf op de toeristische kaart heeft gezet, door voortdurend zelf het initiatief te nemen. Het charmante carcocke-dorp Zwankendamme, een hechte werkmans-gemeenschap van noeste arbeiders en dokwerkers. En tenslotte Zeebrugge.

Groen Brugge wil van Zeebrugge een volwaardige badstad maken. Een badstad die evenveel energie en middelen krijgt als alle andere badsteden Langs de Belgische kust. Zeebrugge bestaat uit vier wijken die deels gescheiden zijn door de haveninfrastructuur. Vier wijken, vier gemeenschappen. De strandwijk, met veel culturen, maar ook met veel armoede, de stationswijk en Zeebrugge dorp met veel geboren en getogen Zeebruggenaars en tenslotte de rederskaai met veel tweede verstijvers.

En daarom stelt groen het volgende voor:

 • Groen Brugge is voor de bouw van een nieuwe Zeesluis aan het verbindingsdok. De optie Visart vermindert de mogelijkheden van de woonontwikkeling. Het verbindingsdok is in alle opzichten de beste keuze. Het kan ervoor zorgen dat verschillende wijken terug kunnen verbonden worden. Het is ook op nautisch en ecologisch vlak de beste oplossing en het biedt nog steeds alle kansen voor de middenstand. Daarnaast is het ook op lange termijn de meest duurzame en financieel beste keuze. Het maakt tevens de realisatie van de door de stad Brugge voorgestelde revitaliseringsstudie  onmogelijk.

 

 • Groen Brugge wil dat de voorstellen uit de revitaliseringsstudie voor Zeebrugge uitgevoerd worden. Hierbij komt er een heus kustpark in het domein Knapen, met mogelijkheden voor onder meer tuinieren, een kinderboerderij en zwemvijvers. Daardoor wordt op een actieve manier sociale verbinding tussen Strandwijk en Stationswijk versterkt. Een gelijkaardige ingreep rond de Visartsluis moet de Stationswijk en Zeebrugge-dorp met elkaar verbinden.
 • Groen Brugge wil een light-rail laten rijden tussen Knokke en Brugge via de vier polderdorpen.
 • Groen Brugge wil de polderdorpen geven waar ze jaren Lang recht op hadden. Respect, participatie en transparantie. Ze worden niet meer vergeten in de besluitvorming. Dit kan door een raad van het Noorden in te richten, die op hetzelfde niveau kan werken als de seniorenraad of de jeugdraad.
 • Groen Brugge wil het station Zeebrugge-stationswijk verleggen naar Zeebrugge dorp. De meeste mensen die de trein gebruiken komen van het dorp of moeten er naar toe. Ook de cruises kunnen meegenieten van een dichtere opstap. Het nieuwe station komt langs de Isabellalaan ter hoogte van de Ploegstraat.
 • Groen Brugge wil aparte huurreglementen die betaalbaar zijn voor de dorpen. Dit onder andere voor marktkramers, terrassen, stranduitbating en road
 • Groen Brugge wil oud worden en verzorgd worden in je eigen omgeving mogelijk maken door een eigen RVT in Zeebrugge met een beter en groter dienstencentrum.
 • Groen Brugge wil een open getij poel aanleggen op het strand waardoor gezinnen met kinderen opnieuw ons strand kunnen Nu is de zee te ver.
 • Groen Brugge wil (bak-)fietsen verhuren aan het station om strandgerief te vervoeren naar zee.
 • Groen Brugge wil, waar nodig, taksen en belastingen tijdelijk verlagen zodat er meer ademruimte komt voor de kleine handelaar.
 • Groen Brugge zorgt ervoor dat de zitdagen voor de schepen van Zeebrugge effectief ook in Zeebrugge zijn.
 • Groen Brugge wil immobiliënkantoren aansporen om winkelpanden te huren. Jonge ondernemers aantrekken en nieuwe kandidaten voor handel belonen om te investeren in het noorden van Brugge.
 • Groen Brugge wil de armoede en eenzaamheid in het noorden opvangen door vooral daarop in te zetten op de zorgzame buurten. Buiten het dienstencentrum is er in het noorden niets van voorzieningen om deze mensen op te vangen en te ondersteunen.
 • Door de aangroeiende groep senioren is het meer dan noodzakelijk om goed en goedkoop openbaar vervoer naar de stad te voorzien. Nu is er geen belbus meer en er is nauwelijks busvervoer. De trein is niet voor iedereen betaalbaar.
 • Groen Brugge vraagt aan de NMBS om de opstapmogelijkheden in de stations in Zeebrugge aan te passen. Een rolstoelgebruiker moet vanuit Brugge een taxi nemen naar Zeebrugge, wanneer hij een treinticket koopt.
 • Groen Brugge ijvert voor een fietspad van Zeebrugge naar Zwankendamme. Vanuit het noorden is er nog steeds geen fietsverbinding naar Brugge.